TLN pleit voor verlaging tarieven Eurovignet

​De uittreding van België uit het Eurovignetverdrag leidt naar schatting van Transport en Logistiek Nederland (TLN) tot 13 miljoen extra inkomsten per jaar voor de Nederlandse overheid.

TLN wil deze extra inkomsten gebruiken om de lastenverzwaring voor de logistieke sector als gevolg van de Belgische kilometerheffing gedeeltelijk te neutraliseren.

Lastenverzwaring van 60 miljoen

België heeft op 1 april 2016 een kilometerheffing ingevoerd en gelijktijdig het Eurovignet afgeschaft. Nederlandse vervoerders die nu door België rijden, moeten én een Eurovignet voor het Nederlandse deel van de rit én de Belgische kilometerheffing betalen. Dit betekent een lastenverzwaring van 60 miljoen per jaar. 

Extra inkomsten

Het uittreden van België uit het Eurovignetverdrag leidt echter ook tot extra inkomsten voor de Nederlandse overheid. Onder andere omdat de inkomsten van het Eurovignet nu door minder landen gedeeld worden. TLN heeft berekend dat de Nederlandse overheid hierdoor op jaarbasis 13 miljoen euro extra ontvangt.

Duurzaam transport

TLN wil de extra inkomsten gebruiken voor het stimuleren van duurzaam transport. Dit betekent de tarieven van het Eurovignet voor milieuvriendelijke vrachtwagens te verlagen, elektrische vrachtwagens vrij te stellen van het Eurovignet en/of de tarieven van de motorrijtuigenbelasting te verlagen tot het Europees minimum. De gesprekken, die TLN hierover al lange tijd voert met het ministerie van Infrastructuur en Milieu (IenM) en Financiën, hebben echter geen resultaat opgeleverd.

Vraag aan Tweede Kamer

TLN gaat, door middel van een brief, de Tweede Kamer vragen om deze lastenverzwaring als gevolg van de Belgische kilometerheffing voor de sector -gedeeltelijk- te voorkomen. Het kan niet zo zijn dat de logistieke sector door een maatregel wordt opgezadeld met extra lasten, terwijl de Nederlandse overheid door dezelfde maatregel meer inkomsten krijgt.​

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing