TLN: vaart houden doortrekking A15

Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar in haar advies aan de gemeenteraad om de aansluiting Griethse Poort op te heffen. TLN zal deze boodschap vanavond toelichten als inspreker bij de vergadering van de commissie Ruimte van Zevenaar.

Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunt het college van burgemeester en wethouders van Zevenaar in haar advies aan de gemeenteraad om de aansluiting Griethse Poort op te heffen. TLN zal deze boodschap vanavond toelichten als inspreker bij de vergadering van de commissie Ruimte van Zevenaar.

De langverwachte en voor transportbedrijven belangrijke doortrekking van de A15 en de bijbehorende verbreding van de A12 tussen Duiven en het knooppunt Oud-Dijk, zorgen ervoor dat de verkeersstructuur in Zevenaar ingrijpend zal veranderen. Vooral het opheffen van de huidige aansluiting Griethse Poort op de A12 zorgt voor veel onrust. Begrijpelijk, want nabij de aansluiting gevestigde ondernemers en inwoners worden hierdoor direct in hun belang geraakt. Het college van Zevenaar stelt de raad nu voor om samen met Rijkswaterstaat en de provincie Gelderland compenserende maatregelen te onderzoeken voor het opheffen van de aansluiting Griethse Poort.

Zevenaar krijgt volgens de plannen van Rijkswaterstaat een nieuwe aansluiting op de doorgetrokken A15 ter hoogte van de N810 en een nieuwe aansluiting op de A12 ter hoogte van Hengelder. Daardoor moet de huidige aansluiting Griethse Poort worden opgeheven. Want twee aansluitingen op de A12 beïnvloeden de doorstroming en de verkeersveiligheid op de druk bereden A12 negatief.

TLN steunt het voorstel van het college, omdat het openhouden van Griethse Poort ervoor zal zorgen dat het proces om te komen tot de doortrekking van de A15 aanzienlijke vertraging oploopt. Voor TLN is het daarnaast van belang dat bedrijven die gevestigd zijn op bedrijventerreinen in Zevenaar-Oost zo snel mogelijk goed worden aangesloten op de A12.

 

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur