TLN-Vee & Logistiek Nederland: protocol ter bescherming van dieren tijdens extreme temperaturen

TLN Saveetra (Samenwerkende Vee Transporteurs) en Vee & Logistiek Nederland hebben een protocol opgesteld voor het vervoer van vee op dagen met extreme temperaturen.

Hierin staan concrete maatregelen gericht op het waarborgen van het dierenwelzijn tijdens transport.

Aanvullend heeft slachterijorganisatie COV een richtlijn voor roodvleesslachterijen opgesteld. Samen met de NVWA-voorschriften voor exportcertificering bij extreme temperaturen wordt hiermee een grote stap vooruitgezet in het bevorderen van dierenwelzijn. Dit gebeurt in het kader van het Nationaal Plan extreme temperaturen dat NVWA en de sector opgezet hebben.

Een onderdeel van de afspraken tussen overheid en sector is dat de brancheorganisaties hun leden bij extreme temperaturen actief wijzen op de extra te nemen voorzorgsmaatregelen, zoals vroeger starten, minder dieren laden bij hete dagen en goed voorbereid zijn op noodsituaties. Afgesproken is om bij een temperatuur van >35C° ter plaatse geen veetransport uit te voeren. Ook adviseren de organisaties hun leden om in de maanden juli en augustus geen veetransport naar Turkije te doen.

Ketensamenwerking

Om de maatregelen effectief te maken zijn de richtlijnen in samenspraak met de NVWA en andere partijen in de keten opgesteld. Zo wordt bijvoorbeeld het extra vroeg exporteren van vee tijdens hete dagen mogelijk gemaakt doordat de NVWA haar keuringsactiviteiten bij hitte vervroegt. Voor slachtdieren nemen ook slachterijen maatregelen om de negatieve aspecten van extreme temperaturen te verminderen. Deze samenwerking heeft geleid tot een Nationaal Plan waarin iedere schakel zijn aandeel heeft. De kracht van het plan ligt in de afstemming/samenwerking tussen de verschillende stakeholders en weten partijen wat ze van elkaar kunnen verwachten.

Dierenwelzijn verbetert

Dit plan is een stap voorwaarts in het verbeteren van dierenwelzijn/veevervoer. Het plan wordt twee keer per jaar geëvalueerd door de betrokken organisaties (NVWA, veevervoerders en –handelaren en slachterijen). Naar aanleiding van deze evaluatie wordt bekeken welke aanpassingen nodig zijn.

Het Nationaal Plan en sector protocollen zijn beschikbaar:

Gerelateerde onderwerpen

Veetransport en dierenwelzijn