Te weinig kennis van begrip beladingsgraad

De discussie over de efficiëntie van wegtransport wordt negatief beïnvloed doordat er te weinig kennis is van en misverstanden bestaan over het begrip ‘beladingsgraad'. Hierdoor ontstaat er een onjuist beeld van het wegtransport en groeit het risico dat e

De discussie over de efficiëntie van wegtransport wordt negatief beïnvloed doordat er te weinig kennis is van en misverstanden bestaan over het begrip ‘beladingsgraad'. Hierdoor ontstaat er een onjuist beeld van het wegtransport en groeit het risico dat er beleidsmaatregelen worden genomen die de sector negatief beïnvloeden. Transport en Logistiek Nederland (TLN) wil daarom dat er meer kennis komt over de ‘beladingsgraad' in het wegtransport zodat de discussie op basis van de juiste informatie wordt gevoerd. Met die reden presenteert TLN het rapport ‘Beladingsgraad van gewicht en volume'.

Misverstanden begrip beladingsgraad
Het begrip beladingsgraad is complex en kent vele dimensies. Er is niet ‘één' beladingsgraad die van toepassing is voor de hele sector. In de praktijk echter blijken beleidsmakers, politici, onderzoekers en wetenschappers etc. vaak niet goed op de hoogte wat beladingsgraad nu precies is en worden verschillende definities door en naast elkaar gebruikt. Er is te weinig kennis waardoor de discussie over de efficiëntie van het wegvervoer niet goed wordt gevoerd en er een onjuist beeld van de sector kan ontstaan. De sector loopt hierdoor bovendien het risico dat er beleidsmaatregelen worden doorgevoerd, op basis van verkeerde informatie, veronderstellingen of aannames .

Beladingsgraad kent vele dimensies
Als we spreken over één beladingsgraad voor de totale wegtransportsector, lijkt het alsof het wegtransport een homogene markt is. Het tegendeel is natuurlijk waar. Het wegvervoer is een verzameling van gespecialiseerde deelmarkten, die ieder met hun ladingen, materieel, chauffeurs, soorten ritten, opdrachtgevers en wettelijke voorschriften een andere beladingsgraad kunnen realiseren. Het is dan ook niet zinvol om één beladingsgraad voor het totale wegtransport te berekenen. Maar hoe zit het dan wel?

Handboek TLN
TLN heeft daarom een handboek gepubliceerd dat duidelijkheid geeft over wat beladingsgraad nu precies wel is, hoe we dit begrip correct moeten gebruiken en welke factoren van invloed zijn op de beladingsgraad. Het onderzoek richt zich op de verschillende dimensies van beladingsgraad en hoe we beladingsgraad per type vrachtvervoer op een juiste manier kunnen berekenen. (FL) 

Download hier het rapport

 

Gerelateerde onderwerpen

Maten en gewichten