Themabijeenkomsten Wet DBA en kosten-ontwikkelingen

Op 1 mei 2016 is de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA) in werking getreden. Een ZZP’er kan geen VAR meer aanvragen, maar er zijn modelovereenkomsten opgesteld.

​Ook voor het vervoer is een modelovereenkomst opgesteld. Als er volgens deze modelovereenkomst wordt gewerkt, is er geen sprake van loondienst en hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Themabijeenkomst

Wat betekent dit allemaal voor u en is de modelovereenkomst altijd toepasbaar? Tijdens de themabijeenkomst zal de Belastingdienst de wijzigingen van de wet DBA presenteren en uw vragen beantwoorden.

In het tweede deel van de bijeenkomst gaan we in op de kostenontwikkelingen. Van belang zijn hierbij zowel de kostenontwikkelingen in 2016 als de te verwachten kostenontwikkelingen voor het jaar 2017. Zoals elk jaar heeft Panteia/NEA deze ontwikkelingen in kaart gebracht voor zowel het binnenlands als het grensoverschrijdend vervoer. Voor u is het van belang te berekenen wat de effecten zijn voor uw bedrijf. TLN zal de cijfers voor u toelichten.
 
De bijeenkomst is niet alleen voor u interessant maar ook voor uw medewerkers van personeelszaken of administratie.

Programma

19.00-19.30 uur Ontvangst met koffie/thee
19.30-19.50 uur Wet DBA door Saskia Kraaijenoord van TLN
19.50-20.30 uur Wet DBA door de Belastingdienst
20.45-21.30 uur Kostenontwikkelingen door Roger van Straaten van TLN
21.30-22.00 uur Uitloop en afsluiting

Data bijeenkomsten

Via onderstaande linken kunt u zich inschrijven voor de volgende themabijeenkomsten:

Vragen

Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met Roger van Straaten, rvstraaten@tln.nl.
Voor organisatorische vragen kunt u contact opnemen met de afdeling evenementen, evenementen@tln.nl​​.​

Gerelateerde onderwerpen

Inzet ZZP; Kostenontwikkeling