Uitstel Belgische kilometerheffing!

Vanaf 1 april 2016 voert België een kilometerheffing voor vrachtwagens in. TLN ageert al jaren tegen de voorgenomen invoering.

Een kilometerheffing alleen voor vrachtvervoer gaat het fileprobleem op de Belgische wegen niet oplossen. Helaas heeft België de invoering doorgezet en de heffing start over twee weken.

TLN constateert dat België de zaken bij lange na niet op orde heeft. Nederlandse transporteurs ondervinden grote leverings- en technische problemen met de tolkastjes. Het is voor de vervoerders dan ook vrijwel onmogelijk om op tijd aan hun verplichtingen te kunnen voldoen. Vooralsnog geeft België aan alles op orde te hebben voor 1 april, maar TLN vreest een puinhoop vanaf 1 april en eist derhalve uitstel van invoering van de kilometerheffing totdat de problemen opgelost zijn.

Problemen in kaart gebracht

Nederlandse transportbedrijven proberen zich al maanden voor te bereiden op de invoering van de kilometerheffing in België. Zo moeten onder andere alle vrachtauto's voorzien worden van een speciaal tolkastje gekoppeld aan kenteken. Voor een transportondernemer een enorme organisatie. Ondernemers zijn van goede wil, maar worden geconfronteerd met problemen veroorzaakt door een gebrekkige organisatie aan Belgische kant. Een kleine selectie uit een lange lijst van problemen:

  • oplopende levertijd van bestelde tolkastjes, bedrijven die al drie weken wachten en nog niets hebben ontvangen
  • tolkastjes die uitvallen tijdens het rijden of na levering 'onbruikbaar' zijn
  • de geregistreerde gewichten van auto's klopt regelmatig niet, dit heeft invloed op het bedrag dat bedrijven aan tol moeten betalen.
  • plaatsbepaling van de tolkastjes verloopt niet foutloos.

Bovendien krijgt ieder bedrijf per vrachtauto drie bevestigingsmails, dus een bedrijf met 800 auto's die geregistreerd moeten worden, krijgt maar liefst 2400 e-mails. Dat kunnen uitsluitend bevestigingen zijn, maar ook afwijkingen of aanvullende vragen over de te registreren voertuigen. Als een bedrijf één e-mail mist, is de registratie niet volledig en kan het bedrijf niet de tol registreren. TLN heeft deze en andere problemen al vaak aangekaart bij de Belgische overheid. Helaas tot op heden maar met beperkte verbeteringen als gevolg.

Uitstel noodzakelijk

Gezien de trage voortgang in de afgelopen maanden heeft TLN er geen vertrouwen in dat de Nederlandse transportbedrijven voor 1 april een goedwerkend tolkastje hebben. TLN roept de Belgische overheid dan ook op om de invoering van de tolheffing tot nadere orde uit te stellen. Tevens vraagt TLN minister Schultz van Haegen om de problemen met haar Belgische collega te bespreken. Als er niets wordt gedaan vreest TLN een chaos vanaf 1 april a.s.

Gerelateerde onderwerpen

Tol en kilometerheffing buitenland