Persbericht - Utrechts goederenvervoerplan voorbeeld voor gemeenten

EVO en TLN steunen het goederenvervoerplan van de gemeente Utrecht voluit. Het College van B&W stelde dat plan dinsdag vast. Het goede van de aanpak in Utrecht is dat de gemeente nieuwe groene initiatieven faciliteert en dwang zoveel mogelijk voorkomt. Door die houding krijgt groen ondernemerschap echt de kans. Er worden zo win-win situaties gecreëerd waar de economie en de lokale leefbaarheid erg veel baat bij hebben.

EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) steunen het goederenvervoerplan van de gemeente Utrecht voluit. Het College van B&W stelde dat plan dinsdag vast. Het goede van de aanpak in Utrecht is dat de gemeente nieuwe groene initiatieven faciliteert en dwang zoveel mogelijk voorkomt. Door die houding krijgt groen ondernemerschap echt de kans. Er worden zo win-win situaties gecreëerd waar de economie en de lokale leefbaarheid erg veel baat bij hebben.

Naast het faciliteren van initiatieven zoals ‘de cargohopper of de bierboot' geeft het college ook een slimme stimulans aan professionele stadsdistributeurs. Utrechtse bedrijven worden gestimuleerd te innoveren in techniek en bevoorradingsconcept alsmede de bevoorrading te vergroenen. Dat Utrecht een proeftuin wil zijn voor nieuwe logistieke concepten wordt door EVO en TLN toegejuicht.

EVO en TLN zijn structureel betrokken door deelname aan de adviescommissie bevoorradingsaangelegenheden van het College van B&W in Utrecht. Door structureel met elkaar naar de bevoorrading in de binnenstad te kijken is de Utrechtse aanpak mogelijk geworden, aldus EVO en TLN. Voor de definitieve uitwerking van het goederenvervoerplan moet de gemeenteraad nog wel akkoord gaan met de financiering van de projecten van 4,6 miljoen euro. (RO)

Gerelateerde onderwerpen

Stedelijke distributie