Veel bedrijven op zoek naar personeel

Ondernemers in de sector transport en logistiek hebben het begin januari al voorspeld: een lagere bedrijvigheid in het eerste kwartaal 2016, vergeleken met het voorgaande kwartaal.

De daling van de bedrijvigheid is echter gering. Bovendien blijven de vooruitzichten positief; de orderportefeuille is voor de komende periode goed gevuld. Dit concludeert TLN op basis van haar conjunctuurenquête over het eerste kwartaal van 2016. Ondanks de mindere maanden en de uitdagende marktomstandigheden, is de financiële positie van de bedrijven verder verbeterd en is het ondernemersvertrouwen toegenomen.

Licht dalende bedrijvigheid afgelopen maanden

De licht dalende bedrijvigheid voor het weggoederenvervoer is met name het geval bij de kleine bedrijven. Grote en middelgrote bedrijven zien hun bedrijvigheid toenemen ten opzichte van eind 2015. Zzp'ers blijven op hetzelfde opdrachtenniveau als in het vierde kwartaal van 2015.

Als we kijken naar de verschillende deelmarkten in het transport dan valt op dat met name sierteeltvervoerders en het binnenlands distributievervoer positieve resultaten melden. De laagste bedrijvigheid zien we bij bedrijven in het agrarisch vervoer, containervervoer en geconditioneerd vervoer.
Ondanks de resultaten van de afgelopen maanden hebben transportbedrijven vertrouwen in de komende maanden. Dit is onder andere gebaseerd op de goedgevulde orderportefeuille voor het tweede kwartaal. TLN trekt hieruit de conclusie dat de Nederlandse economie zich gunstig blijft ontwikkelen.

Weer meer vacatures

Steeds meer logistieke bedrijven zoeken nieuw personeel. Ruim 22 procent van de ondernemingen heeft één of meer vacatures. De vacaturegraad (aantal vacatures ten opzichte van aantal ingevulde arbeidsplaatsen) is met 2,6 procent op het hoogste niveau sinds het derde kwartaal van 2008. De vacaturegraad voor chauffeurs is 2,7 procent, voor niet-rijdend personeel 2,4 procent.

Open het volledige TLN Conjunctuurbericht Q1 2016 hier.

Gerelateerde onderwerpen

Financiën en markt