Persbericht - Verbreding A2 bij Ouderijn geeft wegennet lucht

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn ingenomen met het besluit dat minister Schultz van Haegen heeft genomen om de A2 tussen Ouderijn en Everdingen te verbreden met één rijstrook aan beide kanten.

Ook aanpak A27, Noordelijke Randweg Utrecht en A12 Utrecht Zuid nodig

Verladersorganisatie EVO en Transport en Logistiek Nederland (TLN) zijn ingenomen met het besluit dat minister Schultz van Haegen heeft genomen om de A2 tussen Ouderijn en Everdingen te verbreden met één rijstrook aan beide kanten.

Na de Rijksweg A2 tussen Everdingen en Deil en Utrecht en Holendrecht is nu ook het stuk A2 tussen Everdingen en Ouderijn aan de beurt. Voor het vrachtvervoer is de A2 een van de belangrijkste aders in het wegennet. Door de extra rijstroken zal ook op dit stuk snelweg de doorstroming sterk verbeteren worden de economische en milieuschade fors beperkt, aldus EVO en TLN.

EVO en TLN strijden al jaren voor de verbreding van de A2. Het bedrijfsleven in Utrecht en omgeving lijdt jaarlijks 54 miljoen euro schade als gevolg van de files op de Rijkswegen rondom Utrecht. Het kabinet heeft door de spoedwetaanpak flink de vaart gezet in de procedures voor wegverbreding. Hierdoor wordt er sneller meer ruimte gecreëerd op het wegennet. Ook de A2 Ouderijn-Everdingen is zo'n spoedwetproject. In het najaar van 2011 kunnen de rijstroken al gereed zijn.

Naast de aanpak van de A2 pleiten EVO en TLN ook voor een toekomstvast wegennet rondom Utrecht. Daarvoor zullen ook de A27 tussen Lunetten en Rijnsweerd, de Noordelijke Randweg Utrecht en de A12 Utrecht Zuid aangepakt moeten worden. (RO)

Gerelateerde onderwerpen

Infrastructuur