Week van de Veiligheid

Van 8 tot en met 13 oktober 2012 vindt de Week van de Veiligheid wederom plaats, waarin de hele week het thema veiligheid (en vooral preventie) extra onder de aandacht wordt gebracht. TLN ondersteunt dit initiatief van harte.

Van 8 tot en met 13 oktober vindt de Week van de Veiligheid wederom plaats, waarin de hele week het thema veiligheid (en vooral preventie) extra onder de aandacht wordt gebracht. TLN ondersteunt dit initiatief van harte.

Demissionair minister Ivo Opstelten (VVD) van Justitie bezoekt op maandag 8 oktober tijdens de officiële aftrap van de Week van de Veiligheid het logistieke dienstverleningsbedrijf Wesseling Logistics in Sassenheim. De minister krijgt daar samen met voorzitter Hans Biesheuvel van MKB Nederland van voorzitter Alexander Sakkers van TLN het eerste exemplaar van de 'Training beveiliging en bewustwording voor chauffeurs'. Deze bewustwordingstraining voor chauffeurs en andere logistieke dienstverleners is door TLN ontwikkeld.

Minister Opstelten reikt tijdens de bijeenkomst ook de vijf gouden preventietips uit aan ondernemer Wesseling. Ondernemers die actief bezig met criminaliteitspreventie moeten kunnen rekenen op adequate opsporing en vervolging door politie en Openbaar Ministerie.

De transport- en logistieke keten is kwetsbaar voor criminaliteit. Transportondernemers hebben vaak te maken met de gevolgen van criminaliteit. De ‘klassieke’ slachtoffers nemen steeds betere maatregelen tegen criminaliteit. Denk aan de beveiliging van banken, postkantoren, benzinestations en winkels. De problematiek verschuift hierdoor naar een relatief makkelijker slachtoffer.


Ook verplaatst het diefstalrisico zich van de fabriekshal naar de vrachtauto onderweg en van de fabrikant naar het transportbedrijf. Nu veel logistieke bedrijven de beveiliging van eigen panden en terreinen effectief hebben aangepakt, verplaatst de criminaliteit zich naar de openbare ruimte.

Juist in de openbare ruimte zijn burgers en ondernemers afhankelijk van het optreden van de overheid. Het is  essentieel dat de overheid een hoge prioriteit blijft toekennen aan de opsporing en vervolging van criminaliteit in de transport- en logistieke sector. Op grond van het convenant 'Aanpak Criminaliteit Transportsector'  is  een training ontwikeld, gericht op beveiliging en bewustwording.

Er zijn veel manieren om tegen criminaliteit op te treden, zowel preventief als repressief. In samenwerking met het Openbaar Ministerie (OM) heeft TLN samen met TAPA, EVO en het Verbond van Verzekeraars een vijftal preventietips benoemd. Deze preventietips maken onderdeel uit van de brede publiek-private aanpak van transportcriminaliteit. In het kader van het Convenant Aanpak Criminaliteit in de Transportsector is een aantal afspraken gemaakt met het Openbaar Ministerie en politie.

 

Zo is onder meer afgesproken (actie 31 van het convenant) dat ondernemers die aantoonbaar voldoende preventieve maatregelen hebben genomen bij gelijkwegende zaken bij de politie en het OM voorrang krijgen boven ondernemers die geen maatregelen hebben getroffen. Er wordt wel van uitgegaan dat er altijd aangifte wordt gedaan door de onderneming. Ook dit is een afspraak die in het Convenant Aanpak Criminaliteit in de Transportsector is gemaakt.

 

Op dinsdag 9 oktober organiseert TLN samen met Hoffmann Bedrijfsrecherche, CV-OK, EVO en ACN een bijeenkomst tegen (interne) criminaliteit. Bescherm uw onderneming, lading en werknemers tegen (interne) criminaliteit en meld u aan voor de bijeenkomst 'Dag van de logistieke veiligheid' via emailadres lokettransportcriminaliteit@tln.nl. (FL)

Gerelateerde onderwerpen

Arbeidsvoorwaarden