Publicatie van ‘Herziening van gecombineerd vervoer’

De langverwachte herziening van de gecombineerd vervoer richtlijn uit 1992 is deze maand gepubliceerd. De oude regeling gaat compleet op de schop. Met een andere aanpak hoopt de Europese Commissie (EC) het gebruik van intermodaal vervoer te stimuleren om daarmee de externe kosten van wegvervoer, zoals lawaai, CO2, luchtvervuiling te verlagen. De EC schat dat de externe kosten van het spoor en de binnenvaart drie keer lager zijn dan die van het vrachtvervoer over de weg.

Het nieuwe voorstel vervangt vrijwel alle oude definities door een algemene bepaling waarmee je moet aantonen dat je 40% externe kostenreductie behaalt ten opzichte van een enkel wegvervoertraject. Die verlaging moet elektronisch aangetoond worden via een nog te bouwen elektronisch platform. Voldoe je aan deze bepaling, dan voldoe je aan de voorwaarden van gecombineerd vervoer. Daarmee kan je vervolgens in aanmerking komen van een aantal voordelen die het nieuwe voorstel biedt, zoals vrijstelling van alle rijverboden bij gebruik van intermodaal transport. Maar ook moeten lidstaten nationaal maatregelen treffen die voorzien in een verlaging van bepaalde belastingen of heffingen voor ondernemers. Lidstaten moeten voorts 10% kostenverlaging bereiken voor intermodaal vervoer in 7.5 jaar tijd.

Externe kostenverlaging

TLN bestudeert op dit moment de richtlijn, want er leven nog talloze vragen. Vooral hoe je die externe kostenverlaging gaat aantonen. TLN zal vooral met haar clusters internationaal en mainports de richtlijn verder bestuderen, om zo tot een door de achterban gedragen visie te komen.

Meer weten?

Contact de expert

Albert Kort

Coördinator KTO

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.