Reactie TLN op ‘Monitor’: serieus signaal behoeft meer duidelijkheid

De enquête in het televisieprogramma Monitor van maandag 23 november geeft een serieus signaal af over het naleven van de rij- en rusttijden. Dat stelt TLN in een eerste reactie op de conclusies van een in de uitzending gepresenteerd onderzoek. Om gerichte maatregelen te kunnen nemen, is wel meer duidelijkheid nodig bijvoorbeeld over de zwaarte van de overtredingen en in welke mate er sprake is van notoire overtreders.

Het beeld dat het programma oproept, past in elk geval niet bij een bedrijfstak die een gelijk speelveld, veiligheid en gezonde arbeidsomstandigheden belangrijk vindt, vindt TLN. Chauffeurs moeten gewoon hun rust nemen volgens de wettelijke normen. Bewust of stelselmatig overtreden van wetten en regels moet worden bestraft. De goeden mogen niet onder de kwaden lijden. Naleving is in het belang van de bedrijven om oneerlijke concurrentie tegen te gaan. TLN bepleit een effectieve controle door de Inspectie Leefomgeving en Transport.

Gezamenlijke verantwoordelijkheid
Dunne marges, te optimistische beloften over levertijden en te strakke planning mogen nooit een reden zijn dat een chauffeur niet aan zijn of haar rust toe komt. Er ligt een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor transportbedrijven, opdrachtgevers en rijders om het werk zodanig in te richten dat volgens de regels kan worden gewerkt.
TLN biedt haar leden trainingen aan en propageert het instrument Tachoweb om overtredingen te voorkomen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant