Recht op CAO voor buitenlandse chauffeurs die de grens over gaan per geval anders

Buitenlandse chauffeurs die vanuit Nederland de grens overgaan hebben niet per definitie recht op de CAO. Dat is afhankelijk van omstandigheden.

Dat is een belangrijke nuancering van berichtgeving in de pers naar aanleiding van de beroepszaak tussen de vakbond FNV en transportbedrijf Brinkman uit Emmen afgelopen vrijdag. ​

De rechter heeft een uitspraak gedaan voor een specifiek geval waarbij hij de toepassing van de detacheringsrichtlijn heeft gewogen. De toepassing van de detacheringsrichtlijn kan met zich meebrengen dat in bepaalde gevallen een internationale vrachtwagenchauffeur gezien kan worden als gedetacheerde werknemer en​ in voorkomende gevallen aanspraak kan maken op de arbeidsvoorwaarden van het land waarin of van waaruit gewerkt wordt.

Omstandigheden van het geval

Pieter Kievit, coördinator team Personeel & Arbeid van TLN: “Het al of niet aanspraak kunnen maken op geldende arbeidsvoorwaarden is afhankelijk van de situatie: hoe worden chauffeurs tewerk gesteld, hoe vaak rijden en hoe lang rijden ze in Nederland, hoe vindt de aansturing plaats? Deze aspecten zullen van geval tot geval door een rechter gewogen moeten worden. Je kunt deze uitspraak daarom niet generaliseren en van toepassing verklaren voor de hele sector”.

Rechter

TLN is voor een gelijk speelveld en eerlijke concurrentie. Gelijke toepassing van arbeidsvoorwaarden hoort daarbij. Maar voor toepasselijkheid van de detacheringsrichtlijn kun je geen uniforme regels stellen die in alle gevallen van internationaal transport identiek uitwerken. Dat verschilt per geval. En als die toepasselijkheid in het geding is, is het goed dat zo nodig een rechter er uitspraak over doet.

Meer weten?

Contact de expert

Joyce van Schaik

Adviseur arbeidsrecht