Regeerakkoord omzetten naar actie

Na een lobbytraject van bijna twee jaar publiceerde de nieuwe coalitie gisteren eindelijk het regeerakkoord. Het begin van een nieuwe regering én een nieuwe lobby in Den Haag, vertelt Willemijn Westerlaken, public affairs manager bij TLN.

Een aantal uur na de presentatie van het coalitieakkoord komt TLN met een eerste reactie in de vorm van een persbericht: investeringen in infrastructuur en verduurzaming logistieke sector onduidelijk. ‘We konden gisteren snel reageren omdat we goed voorbereid waren’, legt Willemijn Westerlaken uit. ‘Vorig jaar hebben we ons verkiezingsmanifest verspreid in Den Haag. Daarin staan de grootste opgaven waar onze sector voor staan. En leggen we uit hoe wij dit willen aanpakken.’

Zie je daar veel van terug in het regeerakkoord?
‘De economische waarde van de sector wordt expliciet benoemd in het akkoord. Dat is belangrijk, omdat ze daarmee het belang van onze sector erkennen. Daarmee kunnen we straks ook terug naar politici om belangrijke thema’s voor ons aan te kaarten.’

Toch zijn we in onze eerste reactie ook kritisch. Waarom?
‘We zien in het akkoord een aantal belangrijke dingen terugkomen zoals verduurzaming en extra geld voor beheer en onderhoud. Daar zijn we positief over. Maar concrete plannen ontbreken nog. Er staat bijvoorbeeld dat het kabinet de verduurzaming van stadslogistiek ‘ondersteunt’. We zijn blij dat dit wordt benoemd en dat ze zeggen dat ze ons gaan helpen, maar we willen ook weten hoe. Gaan ze bedrijven financieel ondersteunen? En wanneer? En wat wordt verwacht van ondernemers zelf?’

Er is dus nog veel onduidelijk?
‘Ja. We hoopten dat dit kabinet al meer duidelijke keuzes zou maken. Hoe eerder die worden gemaakt, hoe beter voor ons. Dan weten ondernemers waar ze aan toe zijn. Nu ligt er nog veel ruimte in de uitwerking van dit regeerakkoord. Dat is enerzijds goed, want dat biedt kansen in onze lobby. Maar de besluitvorming kan daardoor ook langer duren.’

Wat is de volgende stap?
‘Met onze verkiezingsmanifest en formatiebrief hadden we scherp wat we terug wilden zien in dit coalitieakkoord. Maar er staat natuurlijk veel meer in dan hetgeen we in onze eerste reactie hebben benoemd. Onze beleidscollega’s zijn het nu aan het doorspitten en kijken kritisch naar wat precies wordt voorgesteld en wat daarvan de impact op onze sector. Dat gaan we zo snel mogelijk in kaart brengen, zodat we onze leden kunnen informeren. En als we daar iets van vinden of iets belangrijk missen, gaan we natuurlijk politici daarover benaderen.’

En in Den Haag zitten ze natuurlijk ook niet stil…
‘Precies. Het regeerakkoord wordt nu uitgewerkt in meer concrete plannen. Nu is het ook wachten op het nieuwe team van ministeres en staatsecretarissen dat hiermee aan de slag gaat.’

Genoeg werk aan de winkel dus?
‘Jazeker! Wij willen zo snel mogelijk met hen in gesprek om uit te leggen wat de uitdagingen zijn voor onze sector. En hoe wij kunnen helpen om die aan te gaan. Het zijn nu allemaal nog woorden. De vraag die we beantwoord willen hebben is: hoe gaan we dit omzetten naar actie?’.

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs