Schade door vertraging werkplaatskaarten smart tacho nog niet duidelijk

Minister van Nieuwenhuizen ziet geen mogelijkheid zelf met een oplossing te komen voor de vertraging van de levering van de werkplaatskaarten. Dat stelt zij in antwoord op de Kamervragen van Chris Stoffer (SGP) en Remco Dijkstra (VVD).

​​​Wel is Nederland in gesprek met de Europese Commissie en andere lidstaten om een uitweg te vinden. Inmiddels is de branche daarover in vergevorderd gesprek met I&W, ILT en KIWA. Of de noodmaatregel gaat lukken, hangt o.a. nog af van de goedkeuring door de Europese Commissie.

Als de noodmaatregel niet slaagt, wordt het onmogelijk om alle nieuwe vrachtauto’s voor 15 juni aanstaande van een geijkte smart tachograaf te voorzien, waardoor deze niet de weg op mogen. Deze gang van zaken zorgt voor blijvende onzekerheid bij Nederlandse transportondernemers en handels- en productiebedrijven. Bovag, RAI Vereniging, KNV, evofenedex en TLN zijn daarom voortdurend in gesprek met de overheid om te zorgen voor een snelle implementatie van de noodmaatregel, en vragen daarnaast snel duidelijkheid over de eerder aangekondigde schadeprocedure.

Europ​ese oplossing

Het ministerie stelt dat de vertraging slechts in één andere lidstaat is opgetreden, wat niet heeft geleid heeft tot andere inzichten op Europees niveau. Via de Europese koepelorganisatie IRU blijkt echter dat meerdere lidstaten met vertragingsproblematieken kampen, zij het niet altijd om dezelfde redenen. Via de Europese koepelorganisaties zijn de zorgen dan ook rechtstreeks bij de Europese Commissie onder de aandacht gebracht. Daarbij is gepleit voor een uitstel van de verplichtstellingsdatum voor de smart tacho van zes maanden. De Europese Commissie heeft hier in ieder geval tot nu toe echter geen gehoor aan gegeven.

Schadeproce​dure

Het ministerie zit ook met de vertraging in haar maag en deelt de zorgen uit de sector. Zij geeft in haar beantwoording aan dat de ILT bij controles in Nederland, in geval van overmacht, geen sanctie op zal leggen. Daarnaast stelde zij al eerder dat Kiwa, de leverancier van de tachograafkaarten, een schadeprocedure moet instellen. De branche wil graag zo snel mogelijk duidelijkheid over hoe deze procedure wordt ingericht.

De ondernemingen die last hebben van de vertragingen worden opgeroepen om de geleden schade goed te documenteren en te melden bij hun brancheorganisatie. ​

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant