Sociale partners: voorkom oneerlijke concurrentie voor Nederlands transport

TLN, FNV en CNV riepen Tweede Kamerleden vandaag met een petitie op te strijden voor het behoud van enkele huidige Europese wetten, inclusief de flexibiliteit van Nederlandse aanvullende regelgeving.

​De Europese Commissie wil met het Mobility Package de Europese transportsector eerlijker, transparanter en socialer maken. Met de huidige voorstellen gebeurt in grote mate het tegenovergestelde. ​

De voorstellen uit het Mobility Package zorgen ervoor dat Europa de markt voor transport volledig vrijgeeft. Zo ontstaat verdere scheefgroei op de Europese transportmarkt. ‘Hoewel de Europese interne markt een groot goed is, zijn de verschillen in arbeidsomstandigheden tussen West- en bijvoorbeeld Oost-Europa nog veel te groot om met de huidige voorstellen een gelijk speelveld te garanderen’, aldus Arthur van Dijk, voorzitter van Transport en Logistiek Nederland (TLN). ‘Zowel voor Nederlandse transportondernemers als voor chauffeurs.’

Houd wat we hebben, maar controleer beter

‘Het loon en de af te dragen premies liggen in een aantal Europese landen veel lager dan in Nederland’, zegt Willem Dijkhuizen, onderhandelaar Transport & Logistiek van FNV. ‘Met het volledig vrijgeven van de markt zijn een verslechtering voor chauffeurs en oneerlijke concurrentie voor ondernemers het gevolg.’ Daarnaast maken de voorstellen de handhaving complexer, vinden werkgevers en werknemers. Dat is geenszins goed voor zowel werkgevers als werknemers. FNV, CNV en TLN zeggen daarom: houd de wetten die we hebben en controleer beter of iedereen zich eraan houdt. Wat betreft de voorstellen uit het Mobility Package staan FNV, CNV en​ TLN de volgende vier hoofdpunten voor.

1. Behoud de huidige rij- en rusttijden

Behoud de rij- en rusttijden grotendeels zoals ze nu zijn. Die zijn adequaat om verkeersveiligheid, eerlijke concurrentie en goede arbeidsomstandigheden te garanderen. Ze worden alleen niet voldoende gehandhaafd, wat nu al voor scheefgroei op het gebied van arbeidsvoorwaarden zorgt. We moeten in Europa dus zorgen dat die handhaving beter geregeld is. Handhavers moeten zich daarbij richten op notoire overtreders, op de ‘rotte appels’. Daarbij moet de handhaving overal in Europa gelijk zijn.

2. Voorkom concurrentie op arbeidsvoorwaarden

Laat voor buitenlandse chauffeurs die in of vanuit Nederland werken dezelfde kernarbeidsvoorwaarden gelden als voor Nederlandse chauffeurs. Dat geldt zowel voor detachering van buitenlandse werknemers in Nederland als voor de zogeheten cabotage (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat). Zo voorkomen we een race to the bottom op het vlak van arbeidsvoorwaarden voor chauffeurs en blijven Nederlandse transportondernemingen concurrerend.

3. Behoud Nederlandse vergunningsgrens​

Behoud de Nederlandse wet, waarin een voertuig vanaf 500 kilogram vergunningplichtig is en voorkom dat die grens wordt verhoogd naar de Europese grens van 3500 kilogram. De vergunningsverplichting maakt dat het transport professioneel en tegen goede voorwaarden gebeurt. TLN, FNV en CNV pleiten er zelfs voor om die grens van 500 kilogram terug te brengen naar 0 kilogram in Nederland.

4. Registreer buitenlandse werknemers

Laat de meldingsplicht voor buitenlandse werknemers gelden voor de gehele transportsector. Zo kunnen Nederlandse instanties controleren of een buitenlandse chauffeur en diens werkgever voldoen aan de minimale arbeidsvoorwaarden.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs