Speciale regeling voor transportsector

​Onlangs hebben de Europese ministers van Sociale Zaken een akkoord bereikt over de herziening van de Detacheringsrichtlijn.

Deze richtlijn regelt dat ‘gedetacheerde’ werknemers uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland.

Geen overeenstemming

De ministers konden echter geen overeenstemming bereiken over de toepasselijkheid van de herziene Detacheringsrichtlijn op de transportsector. Het is in ieder geval duidelijk geworden dat de transportsector een eigen regeling krijgt binnen de algemene Detacheringsrichtlijn.

Eigen specifieke regeling

Hoe deze regeling er inhoudelijk uit gaat zien, is vooralsnog onduidelijk. TLN is positief over het feit dat hiermee onderkend wordt dat de transportsector, onder andere gezien het grensoverschrijdende karakter, een eigen specifieke regeling behoeft.

Voldoende duidelijkheid

TLN onderschrijft daarbij de uitganspunten van de Detacheringsrichtlijn: het tegengaan van schijnconstructies en het bevorderen van eerlijke concurrentie in de sector. TLN-voorziter Arthur van Dijk: ‘Het is volgens TLN daarbij wel van belang dat deze zogenoemde ‘lex specialis’ voor de transportsector er nu snel komt en voldoende duidelijkheid gaat verschaffen voor de leden van TLN.’

Nauwe contacten

TLN onderhoudt via haar kantoor in Brussel nauwe contacten met de verschillende stakeholders. Zodra er meer duidelijk wordt over de inhoud van de regeling voor de transportsector, brengt TLN haar leden hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

Meer weten?

Contact de expert

Joyce van Schaik

Adviseur arbeidsrecht