Start AanZET-subsidie uitgesteld tot 26 maart 2024

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt de openstelling van de Aanschafstimulering Zero Emissie Trucks (AanZET) en de Subsidieregeling Emissieloze BedrijfsAuto’s (Seba) uit. Aanleiding voor deze vertraging ligt in de goedkeuring die via de begrotingsbehandeling in de Tweede Kamer dient te verlopen. Door de val van het kabinet voor de zomer en de verkiezingen van afgelopen november is die begrotingsbehandeling uitgesteld.

De regeling voor 2024 van AanZET is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant Hieruit blijkt dat AanZET 2024 op dinsdag 26 maart opengesteld wordt. De wijzigingen voor AanZET 2024 zullen binnenkort ook te zien zijn op de website van RVO.

De voorzetting van SEBA voor 2024 is onlangs in de Staatscourant gepubliceerd maar nog zonder datum van openstelling. De actuele versie van SEBA staat op de website van RVO Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) (rvo.nl). Ook andere subsidieregelingen kunnen door dezelfde procedurele volgorde in de besluitvorming vertraging oplopen. Aan de subsidieregeling voor private laadinfrastructuur wordt nog gewerkt door het ministerie. De internetconsultatie hiervoor zal in de loop van januari 2024 opengaan. TLN zal de nog ontbrekende data van openstelling van de subsidieregelingen en de internetconsultatie publiceren zodra die bekendgemaakt zijn. Het ministerie betreurt de vertraging die de noodzakelijke procedures teweegbrengt. TLN sluit zich aan bij die teleurstelling omdat dergelijke vertragingen het noodzakelijke handelingsperspectief voor ondernemers in de weg staan.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.