Strengere eisen voor stootbalk bedrijfsvoertuigen

Er komen strengere voorschriften voor de stootbalk aan de achterzijde van vrachtauto’s en aanhangwagens. Dit moet zorgen voor een verbetering van de verkeersveiligheid. De nieuwe eisen treden per 1 september van dit jaar in werking.

​Vrachtauto’s en aanhangwagens moeten aan de achterzijde zijn voorzien van een stootbalk. Deze heeft als belangrijkste taak ervoor te zorgen dat andere weggebruikers bij een aanrijding niet onder het voertuig bekneld raken. De voorschriften voor stootbalken zijn vastgelegd in ECE-Reglement 58 en gelden voor alle EU-landen.

Lagere montage

Duitsland is jaren geleden een lobby gestart om stootbalken voor zware bedrijfsvoertuigen veiliger te maken. Hiermee zouden jaarlijks veel verkeersslachtoffers bespaard kunnen worden. De internationale werkgroep die zich bezighoudt met voertuigveiligheidsvoorschriften heeft na lange discussie uiteindelijk ingestemd met een aanpassing van ECE-Reglement 58. De wijzigingen betreffen een lagere montage van de stootbalk om de kans op onderrijden te verkleinen en grotere sterkte-eisen om afbreken te voorkomen.

Concreet betekent dit dat de maximale hoogte, gemeten vanaf de onderzijde van de stootbalk tot aan het wegdek, wordt verlaagd van 550 naar 450 mm. Tevens mag de stootbalk minder ver onder het voertuig worden gemonteerd. Ook moet de stootbalk bij de toelatingstest tegen grotere krachten bestand zijn.

Geen gevolgen

De nieuwe voorschriften gelden vanaf 1 september 2019 voor nieuwe typen bedrijfsauto’s en aanhangwagens (boven de 8 ton GVW). Vanaf 1 september 2021 moeten alle nieuw te registreren zware bedrijfsvoertuigen aan de nieuwe voorschriften voldoen. Voor bestaande voertuigen hebben de nieuwe voorschriften geen gevolgen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs