Succesvol kopen of verkopen van een bedrijf

TLN biedt leden die hun bedrijf willen verkopen of een ander bedrijf willen overnemen de gelegenheid om met een onafhankelijk adviseur een vertrouwelijk en oriënterend gesprek te voeren over hun plannen. TLN werkt met drie partijen samen die we de komende weken aan je voorstellen. Deze week vijf vragen aan adviseur Richard Boonman.

Wie is Richard Boonman?

Ik ben partner bij Claassen, Moolenbeek & Partners, een landelijke adviesorganisatie actief op het gebied van strategie, financiering en bedrijfsovername. Ik ben de “Transport en Logistiek-man” binnen deze organisatie en heb inmiddels al veel leden van TLN begeleid, zeker ook op het gebied van koop en verkoop van hun bedrijven.

Hoe concreet moeten plannen van een ondernemer zijn voor een koop of verkoop van een bedrijf voor een oriënterend gesprek met jou?

Ik zou bijna zeggen, je bent nooit te vroeg. Maar ik kom ook regelmatig aan tafel op het moment dat een koop- of verkoopplan al heel concreet is en de zaken meteen in gang moeten worden gezet. Als ik eerder, in de oriënterende fase betrokken ben, kunnen we gezamenlijk de zaken beter voorbereiden. Het is daarbij belangrijk dat we het gesprek voeren over de plannen die de ondernemer heeft. Wat zijn zijn uitgangspunten: speelt mogelijke overname binnen de familie, wil hij verkopen voor de hoogste prijs of wil hij dat een medewerker een deelname in het bedrijf krijgt én is de verkoopsom belangrijk voor een eventuele pensioenvoorziening?

Het oriënterend gesprek is volstrekt vertrouwelijk. Waarom is dat zo belangrijk?

Die vertrouwelijkheid is vooral belangrijk bij verkoop van je bedrijf. Dat zit ‘m in je medewerkers en opdrachtgevers. Op het moment dat medewerkers of opdrachtgevers uit andere hoeken dan van de directie te horen krijgen dat het bedrijf waar ze werken of zaken mee doen in de verkoop staat, ontstaat er onrust. Het kan vragen oproepen. Moet ik hier wel blijven werken of moet ik naar een ander bedrijf toe? Vandaar dat we heel omzichtig te werk gaan met geheimhoudingsverklaringen en boeteclausules om te zorgen dat het proces dicht blijft.

Waar gaat het in een oriënterend gesprek over? Wat kan ik als ondernemer van jou verwachten?

Als het gaat om ondernemers die willen kopen hoor ik vaak: ‘Richard, als je iets leuks hebt, bel me.’ Mijn wedervraag is dan: ‘Wat vindt jij leuk?’ Groeien door overnames kan een prima strategie zijn maar wat is jouw verhaal? Waar sta je met je bedrijf? Welke ambitie heb je? Waar wil je naartoe en hoe past een overname daarin? Welke synergievoordelen denk je te kunnen halen? Waar moet een over te nemen bedrijf aan voldoen? Daar voer ik het gesprek over. Een goede aanpak kan dan zijn om heel gericht te gaan zoeken naar mogelijkheden in de markt.

En verkopende partijen?

Zoals ik hiervoor al aangaf, gaat het eerst vooral om de plannen en wat een ondernemer belangrijk vindt. Daarna komt aan de orde hoe je je kunt voorbereiden: is je medewerkersbestand en je materieel op orde, zijn je bedrijfsprocessen op orde? Bij complexere juridische structuren: wat wil je exact gaan verkopen én heb je financieel je zaken geoptimaliseerd? Heb je daarvoor aan de juiste knoppen gedraaid? Wanneer ik vroeg genoeg betrokken wordt, kan ik dus aangeven waar nog huiswerk ligt in de voorbereiding naar een verkoop. Daarna teken ik het hele proces uit. Dat begint bij de waardebepaling. Veel transportondernemers denken dat de waarde van hun bedrijf zit in het materieel, maar veel belangrijker is het rendement en de rendementsverwachting. Daarna volgt een verkoopmemorandum, eigenlijk een presentatie van je bedrijf aan de hand waarvan potentiële kopers zich kunnen oriënteren en uiteindelijk een bieding kunnen doen.

Wat is jouw meerwaarde voor een koper of een verkoper?

Ik ben gespecialiseerd in deze markt en doe vrijwel alleen advies bij transacties in de logistieke wereld. Transportondernemers vinden het heel belangrijk dat ze een adviseur hebben die hun taal spreekt. Doordat ik de markt ken en weet wat er speelt, kan ik een reële bepaling van de waarde van een bedrijf maken, iets waar veel ondernemers naar op zoek zijn. Daarnaast zit mijn meerwaarde ook in het onderhandelen. Dat moet je als ondernemer eigenlijk niet in je eentje willen doen. Bottom line gaat het om het vertrouwen, een klik is de basis. Daarbij is kennis van de branche een voordeel.

Volgende week spreken we met Paul Overwater van MKB Advies Partners. Ook hem zullen we aan jou voorstellen. TLN wil graag leden die in een koop- of verkoopproces gaan, ondersteunen met professioneel advies. Om onze objectiviteit hierbij te benadrukken, bieden wij meerdere professionele partners aan. Ben jij geïnteresseerd in een gesprek met een van de adviseurs? Neem contact op met TLN, Sjors Jepkema, telefoon 06 – 22 22 97 32 email: gjepkema@tln.nl

Meer weten?

Contact de expert

Team ledenvoordeel

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.