Tabellen cao Beroepsgoederenvervoer 2024 beschikbaar

De loontabellen vanuit de cao Beroepsgoederenvervoer per 1 januari 2024 zijn beschikbaar op onze website. Ook de jeugdlonen, verblijfskostenvergoeding, premies sociale verzekeringen, bruto toeslagen en mintreden zijn inmiddels beschikbaar.

Meer informatie

Tijdens het cao-overleg van 8 december 2023 hebben Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VVT een eindbod gedaan. Op dinsdag 19 december is uit de achterbanraadpleging van FNV gebleken dat het eindbod door FNV is aanvaard. CNV Vakmensen en De Unie zijn eveneens akkoord met nieuwe cao. Er is hiermee een nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen tot stand gekomen.

Kijk voor meer informatie over de cao op onze website.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.