Talent Analyse Tool voor douanemedewerkers

FENEX heeft een Talent Analyse Tool ontwikkeld om het kennis- en vaardighedenniveau van douanemedewerkers in kaart te brengen.

​Sinds de invoering van het DWU in 2016 is het om een AEO-vergunning te verkrijgen verplicht voor bedrijven aan te tonen dat zij beschikken over kennis en/of praktische vaardigheden.
De Talent Analyse Tool is ontwikkeld om het kennis- en vaardighedenniveau van uw douanemedewerkers in kaart te brengen. De Talent Analyse Tool is gebaseerd op het EU Competency Framework van de Europese Commissie, maar is aangepast aan de Nederlandse situatie.

De tool richt zich in eerste instantie op twee functies: assistent-declarant en declarant. Voor beide functies zijn normprofielen ontwikkeld, bestaande uit operationele en professionele competenties. Zo’n normprofiel geeft aan wat het gewenste niveau is van de kennis en vaardigheden voor die functie.

Hoe werkt de tool?

De tool helpt u om de vaardigheden, competenties en kennis van uw declarant of assistent-declarant op een toegankelijke manier in kaart te brengen. Zowel de medewerker als de feedbackgever(s) doorlopen de tool. De analyse bestaat uit de volgende onderdelen:

  • ​allereerst geeft de werknemer zichzelf feedback op de competenties en beantwoordt hij/zij kennisvragen;
  • ​daarnaast geeft de leidinggevende de medewerker feedback op dezelfde competenties en;
  • eventueel kunnen ook één of meerdere collega’s gevraagd worden feedback te geven.

De feedbackgever, meestal een leidinggevende, doet dit op basis van de eigen beeldvorming van de medewerker. De feedback wordt in de rapportage afgezet tegen het normprofiel. Als alle partijen de tool hebben ingevuld, rolt er een uitgebreide heldere feedbackanalyse uit. In die analyse is één oogopslag te zien is welke vaardigheden, competenties en kennis de medewerker bezit. Als u de analyses van alle medewerkers naast elkaar legt, is ook snel te ontdekken welke vaardigheden en competenties uw organisatie nog nodig heeft.

Aanschaf en aanmelden

De Talent Analyse Tool is beschikbaar in verschillende pakketten. Afhankelijk van het pakket dat u kiest, betaalt u naast een bedrag per analyse, eenmalig opstartkosten en jaarlijkse onderhoudskosten. Klik hier voor meer informatie over de tool, voor een overzicht van de kosten en/of om u aan te melden. Voor vragen kunt u contact opnemen met Linda Waasdorp van FENEX: fenex@fenex.nl​ / 088-4567400.