Tarief tachograafkaarten omlaag

Het tarief voor tachograafkaarten is van 97 euro naar 95 euro (excl. btw) gedaald. Wat TLN en evofenedex betreft, is dit wederom een klein stapje in de goede richting.

Net als in voorgaande jaren moeten beide organisaties echter constateren dat de tariefdaling nog volstrekt onvoldoende is. Internationaal gezien zijn de tarieven voor tachograafkaarten in onze buurlanden al jaren circa 250% lager. TLN en evofenedex vinden dat het Nederlandse tarief voor tachograafkaarten dan ook moet worden afgebouwd naar 100% kostendekkendheid op basis van een geloofwaardige kostprijs.

Nieuw tariefstelsel

Er wordt al enige tijd nagedacht over een nieuw tariefstelsel voor vergunningen en documenten, zoals de tachograafkaarten, die KIWA namens de overheid voor verschillende sectoren uitgeeft. Met dat nieuwe tariefstelsel wil de overheid recht doen aan twee voor haar belangrijke uitgangspunten: kruissubsidiering van producten is niet geoorloofd en de verkoopprijs mag niet of nauwelijks boven de kostprijs liggen. TLN en evofenedex ondersteunen deze uitgangspunten.

Sterke tariefdaling verwacht

Aangezien TLN en evofenedex juist het ontbreken van deze uitgangspunten in het huidige tariefstelsel als reden zien van het hoge Nederlandse tarief voor tachograafkaarten, verwachten beide organisaties een sterke daling van het tarief voor tachograafkaarten bij invoering van het nieuwe tariefstelsel. Zij hebben hierop in het ambtelijk overleg met het ministerie en de ILT dan ook bij herhaling flinke nadruk gelegd.

Bijeenkomst

De volgende consultatiebijeenkomst met de verzamelde sectoren voor het nieuwe concepttariefstelsel zal binnenkort worden gepland. TLN en evofenedex zien de uitnodiging voor deze bijeenkomst graag tegemoet.

  • Lees hier de officiële bekendmaking van de tariefwijziging in de Staatscourant van 3 mei jl.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant