Tips voor eigen lokale lobby

De belangenbehartigers van TLN zijn continu in gesprek met wethouders en raadsleden over het belang van de transportsector. Misschien wil jij als ondernemer ook je eigen lokale lobby beginnen. In dit artikel geeft het Public Affairs team van TLN 6 concrete tips voor hoe je dat kan doen.

Woensdag 16 maart 2022 is het zover: de gemeenteraadsverkiezingen. In het grootste deel van Nederland zullen op die dag de zetels in de verschillende gemeentehuizen verdeeld worden. Een belangrijke verkiezing, want de komende jaren gaan de gekozen raadsleden en wethouders zich bezighouden met onderwerpen als zero-emissie stadslogistiek, verduurzaming, digitalisering, ruimte voor logistiek, voldoende budget voor onderhoud aan infrastructuur en krapte op de arbeidsmarkt. Allemaal thema’s die jouw bedrijf gaan raken. Het is de perfecte gelegenheid om aandacht te vestigen op logistiek en daarmee invloed te hebben op de politiek in je eigen gemeente.

Lobby tips

TLN roept geïnteresseerde leden op om zelf aan de slag te gaan met een eigen lokale lobby. Want de belangen van de transportsector kunnen niet vaak genoeg herhaald worden. Bovendien hebben de beslissingen die door jouw gemeente worden gemaakt vaak direct of indirect invloed op de bedrijfsvoering. Als belanghebbende mag je dan uiteraard van je laten horen. Het Team Public Affairs van TLN geeft je een aantal tips om zelf een impactvolle lobby richting de gemeentelijke politiek te voeren.

1. Durf jezelf uit te nodigen.

Nodig jezelf uit op (digitaal) gesprek bij een raadslid of gehele fractie van een politieke partij. Jouw kennis als ervaringsdeskundige op het gebied van transport en logistiek is gewenst. Raadsleden zijn wat dat betreft ‘ook maar mensen’ en kunnen zich met geen mogelijkheid in alles verdiepen, bovendien hebben ze vaak naast het werk voor de gemeente een ‘normale’ baan. Fracties verdelen hun energie over de gemeentezaken door de ‘portefeuilles’ (onderwerpen) te verdelen. Als transportondernemer zal je graag met een raadslid of wethouder willen spreken die zich bezighoudt met thema’s die jouw bedrijf raken. Denk aan de portefeuilles ‘verkeer en vervoer’, ‘duurzaamheid’ en ‘economie’. Deze portefeuilles zijn veelomvattend en een politicus die zich hiermee bezighoudt zal graag zien wat zijn besluiten beteken voor de praktijk. Op de website van de gemeente en de partij zie je de portefeuilleverdeling en staan de contactgegevens.

2. Organiseer een bedrijfsbezoek.

Dezelfde interesse die raadsleden en wethouders hebben voor jouw verhaal, hebben ze ook voor jouw bedrijf. Naast het horen over de praktijk, willen politici ook graag de praktijk en de eventuele uitwerking van hun besluiten zien. Daarnaast kan je ook van de gelegenheid gebruikmaken door te tonen wat jij als ondernemer voor de gemeente betekent: banen, economie, sponsoring van sportclubs, enzovoorts. Plan voldoende tijd in voor het bezoek, waardoor er ruimte is voor een rondleiding en er ook tijd overblijft voor een goed gesprek. Vergeet in het gesprek niet aan te geven wat er voor jou speelt en wat de gemeente daarin kan betekenen. Vraag tot slot om een gezamenlijke foto, die vervolgens door beide partijen via sociale media gedeeld kan worden.

3. Nodig politici uit voor een informatieavond.

De (al aanwezige) interesse van politici kan nog verder worden verhoogd door het tonen van ‘sectorbelang’. Dit wil zeggen dat het niet in het belang van een enkel bedrijf is, maar dat een hele groep bedrijven ergens (wel of niet) achter staat. Dit kan door het organiseren van een informatieavond vanuit een aantal (logistieke) bedrijven. Het voordeel van dit format is de mogelijkheid om een grotere groep, bijvoorbeeld een complete fractie of verschillende politieke partijen, uit te nodigen. Stem van te voren de gezamenlijke lijn in het gesprek goed af met de andere bedrijven.

4. Schrijf een brief richting de gemeente.

Een veelgebruikt lobbymiddel is een traditionele brief richting de politiek. Wanneer je een gesprek of bedrijfsbezoek niet direct ziet zitten, maar wel contact wil met de politiek, is de lobbybrief een goed alternatief. Het voordeel van de brief is dat je deze kan sturen naar de gemeentegriffie, de ondersteuning van de gemeenteraad, die deze brief door kan zetten richting alle politieke fracties. Wees zo duidelijk mogelijk: wat ervaar jij, wat zijn de gevolgen en hoe kan dit worden aangepakt. Voor een ingezonden brief geldt ‘hoe concreter hoe beter’, dus houd het kort, maximaal twee kantjes. Heb je inspiratie nodig over wat er speelt op gemeenteniveau? Bekijk dan het gemeentemanifest dat TLN voor de aankomende verkiezingen heeft geschreven.

5. Leg contact met de (lokale) media.

Grijp gelegenheden aan om iets te laten publiceren over jouw bedrijf. Lokale media is vaak bereid om stukken over te nemen. Wanneer er nieuws is over je bedrijf kan je hierover contact opnemen met de media of een stukje indienen. Denk aan het openen van een nieuw bedrijfspand of het aangaan van een nieuw partnership. Het bericht in de media kun je weer delen met de lokale politici. Het organiseren van een succesvol gesprek of bedrijfsbezoek met de politiek is uiteraard ook nieuwswaardig. De eerder gemaakte foto komt nu goed van pas.

6. Woon een debat of politiek café bij.

Vaak hebben politieke partijen op de website een overzicht van de agenda staan. Zoek hierin naar de ‘discussieavonden’, ‘politieke cafés’ of ‘debatten’. Het gebeurt niet vaak dat er bij deze evenementen ‘niet partijleden’ aansluiten, dus reken op positieve aandacht.

De lobby van TLN

Transport en Logistiek Nederland brengt de belangen van de leden onder de aandacht van beleidsmakers en politici op het Europese, nationale, provinciale, regionale en lokale niveau. Samen met leden formuleert TLN lobbydoelen, die het Team Public Affairs oppakt. De acties van dit team zijn zeer divers: van gesprekken met de overheid over de concretisering van Zero-Emissie Stadslogistiek tot het organiseren van interactieve werkbezoeken voor Kamerleden of wethouders waardoor ze de sector beter leren kennen.

Schone, slimme en bereikbare stad

In maart 2021 is TLN begonnen met de lobby voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Onderdeel daarvan is de verspreiding van het TLN-Gemeentemanifest: ‘Iedereen doet mee in de schone, slimme en bereikbare stad’. Het manifest roept gemeenten op om aan de slag te gaan met belangrijke thema’s voor de transport- en logistieksector. Ondertussen is dit stuk bij praktisch elke gemeentefractie aangeleverd en zijn er door TLN gesprekken geweest met fracties en verkiezingsprogrammacommissies. Deze commissies zijn interessant, want zij schrijven het nieuwe programma van de partij. De gemeenteraadsverkiezingen zijn dus een mooi moment om de belangen van de sector onder de aandacht te brengen. Mocht je in de voorbereiding hulp willen hebben vanuit het Public Affairs Team van TLN, kan je uiteraard contact met ons opnemen.

Wessel Deelstra
Adviseur Public Affairs
wdeelstra@tln.nl / 06-51250148

Ed van de Meerendonk
Adviseur Public Affairs
evdmeerendonk@tln.nl / 06-53997028

Willemijn Westerlaken
European Affairs Manager
wwesterlaken@tln.nl/ +32 (0) 48 36 50 92

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.