TLN en Boval starten samen TLN Verzekeringen

Transport en Logistiek Nederland start in samenwerking met verzekeringsadviseur Boval het concept TLN Verzekeringen. Doel is de ondernemer op een effectieve wijze te ondersteunen bij risicobeheersing en kostenbesparing.

Transportondernemers krijgen in de dagelijkse praktijk te maken met een grote verscheidenheid aan risico’s. Voorbeelden zijn contracten met onbeperkte aansprakelijkheid, een klant die vraagt de douaneaangifte te verzorgen, een chauffeur met bovengemiddeld veel schades, diefstalgevoelige ladingen, onbetaalde facturen en de mogelijkheid van een cyberaanval. Niet goed beheerste risico’s kunnen het bedrijfsresultaat onder grote druk zetten. Het is echter niet gewenst alles te verzekeren, als dat al mogelijk is. Bovendien is het nemen van risico’s eigen aan het ondernemerschap. Wat wel en wat niet? En hoe dan? TLN Verzekeringen helpt de transportondernemer hier een goed antwoord op te geven. Een effectieve en efficiënte risicobeheersing is zeker in deze onzekere tijd belangrijker dan ooit.

Optimale mix van risicobeheersing en aansluitende verzekeringen

Het uitgangspunt van TLN Verzekeringen is vermindering van kosten door het zelf dragen van risico’s waar dat mogelijk is, gecombineerd met risicobeheersing en preventie. Dit is van belang voor het individuele transportbedrijf en ook voor de bedrijfstak als geheel. Met het concept wil TLN voorkomen dat de premies voor verzekeringen explosief stijgen en tegengaan dat verzekeringsmaatschappijen transportbedrijven niet meer als klant willen hebben. Bedrijfsbelang en bedrijfstakbelang liggen in elkaars verlengde. TLN Verzekeringen zoekt naar de optimale mix van risicobeheersing, dragen van risico’s en aansluitende verzekeringen.

Door dit initiatief versterkt Transport en Logistiek Nederland bovendien de samenwerking met de partners binnen zijn partnernetwerk die over grote kennis en toegevoegde waarde op het onderwerp “omgaan met risico’s” beschikken. Ook het nog beter inzetten van instrumenten als de e-CMR, de SafeDrivepod en instrumenten rondom verzuimpreventie zijn onderdeel van het geheel.

Ondernemers die meer willen weten over het concept, kunnen contact opnemen met de adviseurs van TLN Verzekeringen. Zij helpen bij het vinden van de juiste partners, adviseren over preventieve maatregelen en kunnen ook bemiddelen bij het aangaan van de juiste verzekering. Kijk voor meer informatie en het maken van een afspraak op de website van TLN Verzekeringen.

Meer weten?

Contact de expert

Team ledenvoordeel