TLN: ‘Europese aanpak handhaving rust in cabine’

Transport en Logistiek Nederland (TLN) voorziet een sterke toename van het aantal buitenlandse chauffeurs dat op de Nederlandse parkeerplaatsen in de grensregio’s de 45 uur weekendrust gaat doorbrengen.

Op 31 maart heeft Duitsland een wet aangenomen die verbiedt de 45 uur rust in de cabine door te brengen. Duitsland volgt daarmee de lijn van België en Frankrijk, die daartoe al eerder overgingen. De wet zal naar verwachting deze maand in werking treden. TLN voorziet problemen en roept op tot een gezamenlijke en gelijke aanpak van handhaving in Europa.

Gelijk speelveld

TLN-voorzitter Arthur van Dijk: ‘Onbegrijpelijk dat Duitsland met aanvullende regels is gekomen die niet Europees zijn afgestemd. Het betreft immers Europese rij- en rusttijdenregelgeving. En het is vooral vreemd omdat de Europese Commissie binnenkort met voorstellen komt die het verbod moeten verduidelijken. We hebben juist een gelijk speelveld nodig in Europa, met meer samenwerking op handhaving, die overal een gelijke aanpak kent.’ De TLN-voorzitter roept de (demissionaire) minister op om de Nederlandse handhaving snel in de pas te laten lopen met de handhaving in Duitsland, België en Frankrijk.

Slaapplaats

De Duitse wet zal naar verwachting deze maand in werking treden, maar het is vooralsnog onduidelijk of en hoe dit verbod gehandhaafd gaat worden. Wordt de 45 uur rust in de cabine op de verkeerde manier doorgebracht, dan levert dat voor zowel de chauffeur als de ondernemer een boete op van 60 en 180 euro per uur. Aangezien de wekelijkse rust dan niet wordt erkend als rust, kan dit oplopen tot bedragen van 2.700 tot 8.100 euro.​

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant