TLN-IRU survey retrofit smart tacho 2: Wij hebben jouw hulp weer nodig

In het najaar van 2023 hield TLN een korte survey over het verloop van de retrofit van de smart tacho 2. Aanleiding was dat de levering van de smart tacho 2 maar mondjesmaat op gang kwam en niet beschikbaar leek te zijn voor de retrofit. TLN heeft de uitkomsten gedeeld met de IRU en de Europese Commissie (EC). Met als resultaat dat de EC aan de IRU heeft gevraagd deze informatie ook in andere landen op te halen. TLN komt met een nieuwe survey om goed inzicht te krijgen in de huidige situatie. Daar hebben we jouw hulp voor nodig!

De survey van TLN wees uit dat minder dan 4% van de voertuigen die daarvoor in aanmerking komen, eind vorig jaar de tachograaf al vervangen hebben. Meer dan de helft van de ondervraagden gaf aan dat ze zelf nog geen actie hebben ondernomen. Van de ondernemingen die feitelijk wel al geprobeerd hebben te retrofitten voor eind 2024, lukte dat echter niet in een derde van de gevallen, om uiteenlopende redenen. Zie hiervoor ook dit bericht: Resultaten enquête smart tacho 2: minder dan 4% van het wagenpark geretrofit – Transport en Logistiek Nederland (tln.nl)

Komen er voertuigen stil te staan?

Europees breed moeten er nog miljoenen voertuigen geretrofit worden, niemand weet exact hoeveel. Bij onvoldoende spreiding van deze aantallen zullen voertuigen mogelijk stil komen te staan. Het is dus belangrijk dat alle ondernemingen in actie komen en een retrofit planning afspreken met de werkplaatsen. Het handigst is om gebruik te maken van het moment dat het voertuig toch al naar de werkplaats moet voor de ijking van de tachograaf of een de APK. Dat scheelt in kosten en tijd. Het lijkt er nu op dat nog onvoldoende ondernemingen in actie zijn gekomen. En de ondernemingen die wel in actie zijn gekomen, lopen tegen diverse obstakels aan die TLN in beeld wil brengen zodat er oplossingen kunnen komen.

Nieuwe enquête

We kondigden in januari al aan snel met een nieuwe enquête te komen, en die is nu gereed: klik hier voor de enquête.

We willen je vragen, als je internationale ritten verricht, ook al heb je eerder meegedaan, de enquête nogmaals in te vullen. De vragen zijn licht gewijzigd ten opzichte van de 1e versie en we zijn nu verder in de tijd. We hebben een substantieel aantal antwoorden nodig om een goed inzicht in de situatie te krijgen.

Meer weten?

Contact de expert

Erik Busser

Consultant

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.