TLN lanceert provinciemanifest voor aankomende verkiezingen

Maandag lanceert Transport en Logistiek Nederland het manifest voor de Provinciale Statenverkiezingen: ‘Op weg naar een duurzame, bedrijvige en bereikbare provincie.’ Met het provinciemanifest brengt TLN zijn belangrijkste punten onder de aandacht van (aankomende) Statenleden. TLN hoopt hiermee Statenleden een goede basis te geven op onderwerpen die de transport- en logistieksector raken. De provincie speelt namelijk een belangrijke rol op het gebied van ruimtelijke ordening, de verduurzamingstransitie en de bereikbaarheid. Allemaal zaken die voor ondernemingen van essentieel belang zijn.

Duurzaamheid

TLN heeft zijn handtekening onder het klimaatakkoord gezet. De sector zet zich volop in om alle gebouwen en voertuigen, waarmee we ons werk doen, CO2-neutraal te maken. Het is belangrijk dat de capaciteit van het elektriciteitsnet toereikend is en er voldoende laad- en tankinfrastructuur voor vrachtauto’s op bedrijventerreinen en andere plekken in de provincie gerealiseerd worden.

Bedrijvigheid

Logistiek is onmisbaar voor het functioneren van onze samenleving. Bevolkingsgroei, groei van e-commerce en de overgang naar een circulaire economie stellen steeds meer eisen aan logistieke processen, terwijl tegelijkertijd de ruimte steeds schaarser wordt. Blijf logistiek vastgoed mogelijk maken en benut de ruimte zo efficiënt en optimaal mogelijk. TLN roept de provincie op om bij nieuwe logistieke ontwikkelingen de mogelijkheid te onderzoeken voor clustering, slim en meervoudig ruimtegebruik, herontwikkeling van bestaande terreinen, inpassingsmaatregelen en duurzaamheidseisen aan de gebouwen.

Bereikbare provincie

Wegen en kunstwerken worden vaker plotseling afgesloten of er wordt onverwachts een gewichtsbeperking ingesteld. Met negatieve effecten voor het vrachtverkeer en verstoringen in de doorstroming tot gevolg. Voor weggebruikers en transportondernemers zorgt achterstallig onderhoud voor onveilige situaties, onbetrouwbare reistijden, extra kilometers en fors hogere extra kosten. Als de provincie werkt aan de prioritering en planmatige aanpak van het onderhoud en renovatie van de infrastructuur kan de transport- en logistieksector hier in de planning beter rekening mee houden.

Lees het volledige manifest hier.

Meer weten?

Contact de expert

Team Sector en Beleid

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.