TLN: let op illegale immigranten in het voertuig

TLN constateert dat inklimmers steeds meer landinwaarts aan boord van een vrachtauto proberen te komen. Daarnaast laten recente cijfers zien dat inklimmers hun werkterrein verschuiven naar andere Europese havens, waaronder IJmuiden.

Naar aanleiding van de recente incidenten in Calais waarschuwt TLN voor groepen illegale immigranten die vrachtauto’s tot stoppen dwingen op de snelweg nabij de Eurotunnel (A16). Eerder werden boomstammen en betonblokken op de weg gelegd en gooiden immigranten met stenen. Een chauffeur merkte dat immigranten in zijn vrachtauto wilden klimmen en is uitgestapt om de vrachtauto te inspecteren. Hij werd vervolgens met een steen op het hoofd geslagen en raakte ernstig gewond.

Direct bellen

TLN benadrukt het belang om in dergelijke situaties niet uit te stappen en direct het alarmnummer van de politie te bellen. In bijna heel Europa is het telefoonnummer van politie, brandweer en ambulance bij spoed 112. In Frankrijk is het noodnummer van de politie echter 17.

Autoriteiten informeren

Verder komt het regelmatig voor dat een chauffeur denkt dat alle illegale immigranten zijn voertuig hebben verlaten. Echter, bij een controle blijkt vervolgens dat er toch een aantal is achtergebleven in de vrachtauto. TLN adviseert om ook in deze gevallen de autoriteiten te informeren over het vermoeden dat illegale immigranten zich in het voertuig bevinden.

Code of Practice

Maak daarnaast ook altijd gebruik van de ‘Code of Practice’ van de UK Border Force en de bijbehorende ‘vehicle check list’. Genoemde code is ook te gebruiken voor andere havens dan die van Calais.

Ten slotte

TLN benadrukt ten slotte (nogmaals) om…

 • …niet te stoppen in België, als dit niet noodzakelijk is
 • …de TIR-kabel, verzegeling en hangsloten fysiek te controleren op juistheid en eventuele gebreken
 • …de vrachtauto niet onbeheerd achter te laten, ook niet als deze leeg is
 • …niet met de vrachtauto op afgelegen plaatsen te gaan staan
 • …op beveiligde parkings te parkeren (via www.iru.org/transpark-app zijn beveiligde parkeerplaatsen te lokaliseren)
 • …bij het verlaten van de vrachtauto altijd het beveiligingssysteem in te schakelen
 • …de cabine altijd af te sluiten
 • …nooit de contactsleutels in het voertuig achter te laten
 • …bij voorkeur geen lifters of andere onbekenden mee te nemen (verzekeraars staan dit niet toe)
 • …alert te zijn op verdachte situaties en kentekens van verdachte voertuigen te noteren
 • …incidenten altijd bij de thuisbasis te melden, bijvoorbeeld bij de planner of security manager​

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid