TLN reageert op tweede deel Mobiliteitspakket

Deze week presenteerde de EC het tweede deel van het Mobiliteitspakket, met daarin onder meer aandacht voor de bevordering van schone en energiezuinige wegvoertuigen en de verlaging van de CO2-emissies van nieuwe personenauto’s en bedrijfsvoertuigen.

​TLN constateert dat de Europese Commissie in dit tweede deel van het Mobiliteitspakket de normstelling bij zero en low emission voertuigen vooral aan personen- en bestelauto’s koppelt. Voor vrachtauto’s komt er eerst een systeem voor monitoring en reporting.

Transparant systeem

Dit systeem kan uiteindelijk leiden tot een normstelling voor vrachtauto’s in uiteenlopende configuraties, wat naar verwachting pas na 2020 geleidelijk zijn beslag zal krijgen. TLN pleit in dat kader voor een transparant systeem dat inzichtelijk is voor vervoerders, zodat zij bij de aanschaf van nieuwe voertuigen een betrouwbare opgave krijgen van het potentiële brandstofverbruik.

Direct overstappen

De voorstellen van de Europese Commissie met betrekking tot alternatieve brandstoffen hebben betrekking op alle modaliteiten. De focus ligt daarbij op CNG/LNG/waterstof en elektriciteit. TLN legt de lat in Nederland hoger en wil, met het oog op de gewenste CO2-reductie, direct overstappen op biobrandstoffen. Het gaat dan om HVO (hydrotreated vegetable oils) of bio-LNG/CNG. Met enkel CNG/LNG op basis van aardgas ontstaat een transitie van fossiel naar fossiel, wat relatief weinig bijdraagt aan de CO2-doelen.

EU-regels en minimumeisen

TLN mist ook nog enkele zaken in de voorstellen van de Europese Commissie. Zo blijft TLN pleiten voor enerzijds EU-regels met betrekking tot zero emission en anderzijds minimumeisen aangaande de verkeersveiligheid van voertuigen. Waarbij de aandacht in het bijzonder uitgaat naar voertuigen voor stadsdistributie.

Snellaadsysteem

Tevens blijft TLN het belang benadrukken van een snellaadsysteem voor vrachtauto’s; een cruciale succesfactor voor de voorbereiding van zero emission distributie in Europese steden.

Gecombineerd vervoer

Binnen het gepresenteerde Mobiliteitspakket is voor TLN tevens de langverwachte herziening van de gecombineerd vervoer richtlijn van belang. Voorstellen van de Europese Commissie op dit vlak betreffen onder meer een aantal ondersteuningsmaatregelen (zoals de introductie van meer en betere terminals) en betere fiscale/economische stimulansen voor het goederenvervoer. Ook de bepaling en reikwijdte van termen als wegtransport, gecombineerd vervoer, voor- en natransport – inclusief de gevolgen daarvan voor Europese wet- en regelgeving – komen aan bod.

Vragen

Vragen heeft TLN op het vlak van de gecombineerd vervoer richtlijn ook. Zo is er nu relatief veel administratie nodig om aan te tonen dat een bedrijf aan gecombineerd vervoer doet. Het zou volgens TLN beter zijn om één document, liefst elektronisch, te gebruiken. Ook bestaat met de nieuwe voorstellen de kans op interpretatieverschillen tussen de verschillende EU-lidstaten. Er staat relatief weinig in de betreffende artikelen zelf over het gelijktrekken van de voorwaarden. TLN zal ook inzetten op de vraag van het ontbreken van een verwijzing naar het toestaan van 44 ton.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs