TLN roept kabinet op: investeer jaarlijks 3 miljard extra in infrastructuur

Het kabinet zou tot 2040 elk jaar 3 miljard euro extra moeten reserveren voor infrastructuur. Anders komt het personen- en goederenvervoer stil te staan, waarschuwt TLN. TLN vraagt het kabinet daarom op Prinsjesdag extra investeringen vast te leggen.

​‘De krapte op de weg levert vandaag de dag veel problemen op: de files zorgen alleen al in het goederenvervoer voor jaarlijks 1 miljard euro aan economische schade. We moeten nú meer doen, om te voorkomen dat ons land vastloopt’, zegt TLN-voorzitter Elisabeth Post. ‘Het wordt de komende jaren alleen maar drukker op de Nederlandse wegen. Als je niks doet wordt het onhoudbaar.’ Tot 2030 blijft het goederenvervoer groeien met maximaal 19 procent en het personenvervoer met maximaal 20 procent, signaleert de Mobiliteitsalliantie​, waar TLN deel van uitmaakt. ‘We kunnen een deel van die groei opvangen met slimme maatregelen zoals hubs aan de randen van de stad en een kilometerheffing voor iedereen, maar het op peil brengen van onze infrastructuur is een onmisbare schakel.’

Niet alleen wegen

Volgende week dinsdag is het zover: dan is het weer Prinsjesdag en maakt het kabinet de begroting voor het komende jaar bekend. TLN vraagt het kabinet niet alleen te investeren in wegen, maar ook in spoor en in vaarwegen. ‘Want we moeten alle vervoerswijzen optimaal benutten’, zegt Post. ‘Wat niet per se over de weg hoeft, kan bijvoorbeeld per spoor of binnenvaart, al is het maar voor delen van het traject. Dat geeft ruimte op de weg. We moeten nadenken over de mobiliteit van Nederland als geheel. De mobiliteit van zowel goederen als personen: we moeten dus ook zeker flink investeren in het openbaar vervoer. Want we willen ook in 2030 niet een hele dag onderweg zijn voor een familieverjaardag een provincie verderop. We willen ook in 2030 dat de supermarkt gewoon bevoorraad kan worden en dat je je bestelde pakketjes snel in huis hebt.’

Geld is beschikbaar

Het IMF en de OESO hebben Nederland meermaals opgeroepen die grootschalige investeringen te doen en dat is niet voor niets. Bovendien zijn de mogelijkheden er nu, stelt Post. ‘Qua staatsschuld en begrotingstekort staan we er zó goed voor, dat Nederland gemakkelijk geld kan lenen om hoognodige investeringen te doen. De rente is negatief, dus de Nederlandse staat zou zelfs geld toe krijgen op die leningen. Ik zou het daarom niet gek vinden als de overheid extra geld leent, dat in een fonds stort om daarmee te investeren in infrastructuur, zoals het kabinet volgens de media al overweegt.’

Investeringen zijn essentieel om de economische meewind vast te houden, vindt Post. ‘Met factoren als de handelsoorlog tussen de VS en China, de aankomende Brexit en minder positieve economische cijfers uit Duitsland, zijn investeringen in de Nederlandse economie nodig om een neerwaartse economische spiraal te voorkomen. De Nederlandse economie groeit nog steeds en daar zijn we heel blij mee. Laten we proberen dat zo te houden. Laten we de economie met gerichte investeringen die hoognodige slinger geven.’

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid