TLN roept met andere partijen op tot gezamenlijke actieagenda luchtvaart

Luchtvaartmaatschappijen, kennisinstellingen, maakindustrie, brancheorganisaties – waaronder TLN – en vakbonden hebben gezamenlijk hun toekomstvisie op de luchtvaart gepresenteerd. Met concrete actiepunten levert TLN met meer dan 30 andere partijen een bijdrage aan een toekomstbestendige luchtvaart voor alle Nederlanders.

Het doel van partijen is om samen met de Nederlander, de politiek, partners en sectorpartijen op basis van deze toezeggingen een gezamenlijke actieagenda te verwezenlijken die de Nederlandse luchtvaart schoner, stiller en sterker maakt.

De luchtvaart verbindt mensen, economieën en culturen en is cruciaal om goederen zoals medicijnen, vers voedsel en elektronica op tijd op de juiste bestemming te krijgen. Maar vliegen heeft ook impact op het klimaat en de leefomgeving. Het is daarom belangrijk om een nieuwe balans te vinden met de leefomgeving, waarbij de Nederlander betaalbaar kan blijven vliegen en Nederland goed verbonden blijft met de rest van de wereld.

Goede balans

De Nederlandse luchtvaartsector heeft perspectief nodig om stappen vooruit te zetten en mee te kunnen bewegen met wereldwijde ontwikkelingen. Door samen de actieagenda succesvol uit te voeren, realiseren we de komende jaren:

• Een goede balans met de leefomgeving
• Dat Nederland uitstekend verbonden is met de rest van de wereld
• Dat vliegen toegankelijk blijft voor alle Nederlanders
• Steviger mondiaal en Europees beleid
• Dat Nederland koploper is in de productie, logistiek en afname van duurzame brandstoffen (SAF)
• Dat we onze klimaatdoelstellingen 2030 hebben gehaald en goed op weg zijn naar Net Zero CO2-uitstoot in 2050
• Meer internationale treinen en een uitstekende verbondenheid met Schiphol
• Meer recycling en minder restafval in de luchtvaartsector
• Stillere Nederlandse luchtvaart in de dag én de nacht
• Dat innovaties, zoals elektrisch vliegen en op waterstof sneller naar de markt gaan
• Een goede en veilige werkplek

Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW: “Er is een grote behoefte aan vliegen en die gaat niet weg. Het netwerk van Schiphol en KLM met frequente rechtstreekse verbindingen met alle economische centra in de wereld is één van de weinige punten waarop Nederland zich qua ondernemingsklimaat nog in positieve zin onderscheidt. De geschiedenis bewijst; als zo’n netwerk eenmaal in elkaar zakt, komt het nooit meer terug. Die internationale verbondenheid moeten we koesteren, terwijl we tegelijk vliegen sneller schoner en stiller moeten maken. Het is goed dat daar een plan voor ligt.”

Meer weten?

Contact de expert

Team Fenex

Fenex-specialisten

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.