TLN: staking voor Pasen onverantwoord

TLN vindt het onverantwoord dat de vakbonden net voor Pasen een 24-uursstaking organiseren en zo lege schappen proberen te veroorzaken. TLN roept de vakbonden nogmaals en nadrukkelijk op om het cao-overleg zo snel mogelijk voort te zetten.

Nog voordat FNV en CNV in maart tot acties overgingen, heeft TLN contact gezocht met de bonden om te proberen in een ultieme poging tot een cao-resultaat te komen. Daarbij hebben de werkgevers nadrukkelijk aangegeven dat zij bereid zijn om op alle hoofdthema’s een duidelijke stap te zetten in de richting van de bonden. Tot teleurstelling van TLN zijn de bonden niet op die uitnodiging ingegaan.

Onverantwoord

De aanhoudende acties van de bonden zijn dan ook onverantwoord en onnodig, benadrukt TLN. Door net voor Pasen een 24-uursstaking in de supermarktdistributie te organiseren hopen de FNV en CNV op lege schappen in supermarkten. Daarmee verstoren ze welwillend de winkelbevoorrading en voedselvoorziening tijdens de feestdagen. Dit soort acties zijn volkomen ongewenst en onverantwoord, vindt TLN.

Bereid

TLN is nog steeds bereid om het gesprek te vervolgen en de bonden tegemoet te komen. Met deze onnodige acties ontnemen de bonden hun leden de mogelijkheid om door middel van constructief overleg dichter bij elkaar én een cao-resultaat te komen. Werkgevers in de sector zijn hun werknemers ontzettend dankbaar voor hun enorme inzet en getoonde veerkracht over de afgelopen periode. En dat vertalen we graag naar een goede cao. Juist daarom is TLN vastberaden om in deze onzekere tijd samen met de bonden tot een akkoord te komen. Maar dan moeten de bonden wel aan de onderhandelingstafel komen.

Meer weten?

Contact de expert

Team arbeidsmarkt

Adviseurs