TLN-voorzitter dankt bedrijven en medewerkers

Voorzitter Elisabeth Post heeft een bericht geschreven waarin ze hulde brengt aan alle bedrijven en hun medewerkers en dank zegt voor de inzet.

Hulde aan alle chauffeurs en bedrijven die bijdragen aan het op orde houden van het transport onder deze voor iedereen bijzondere omstandigheden. In deze dagen komt het erop aan het hoofd koel te houden en met elkaar invulling te geven aan onze verantwoordelijkheid als sector. Met elkaar zorgen we ervoor dat allerlei goederen op de juiste plaats terechtkomen. Als voorzitter wil ik mijn grote dank uitspreken aan alle mannen en vrouwen, achter het stuur, bij de planning of waar dan ook in de logistieke keten. Het is fantastisch te ervaren dat overal in het land alles op alles wordt gezet om winkels, apotheken, ziekenhuizen en heel veel andere voorzieningen te bevoorraden.

TLN staat in nauw contact met de autoriteiten om te overleggen wat wij kunnen bijdragen in deze crisissituatie. Maar ook wat nodig is om dat werk te kunnen blijven doen. We informeren de leden ook over de situatie in het buitenland die razendsnel kan veranderen. Volg onze liveblog op de website, is mijn advies aan hen. En wat mij betreft is het motto voor de komende tijd: houd vol en ga zo door!

Elisabeth Post
bestuursvoorzitter TLN

Meer weten?

Contact de expert

Team Public Affairs

Adviseurs