TLN vraagt aandacht voor logistieke belangen in aanloop naar Tweede Kamer verkiezingen

Op 22 november gaat Nederland naar de stembus voor een nieuwe regering. Ter voorbereiding daarop heeft TLN een verkiezingsmanifest opgesteld, waarin wij de politiek oproepen om in hun verkiezingsprogramma’s en tijdens de coalitieonderhandelingen aandacht te hebben voor de logistieke belangen van Nederland.

Transport en Logistiek vormen een belangrijke pijler onder de Nederlandse economie en samenleving. Het is onmisbaar voor het waarmaken van de maatschappelijke ambities en de logistieke ketens zijn cruciaal voor onze internationale concurrentiepositie. Om onze sector te verduurzamen en tegelijkertijd Nederland draaiende te houden hebben we de overheid hard nodig. Om bijvoorbeeld laadcapaciteit te realiseren voor ondernemers met Zero Emissie (ZE) trucks. Maar ook om genoeg geld vrij te maken voor beheer, onderhoud en aanleg van infrastructuur, en een éénduidige aanpak op ondermijnende criminaliteit te voeren. Er moet ruimte zijn voor logistiek ondernemerschap. En er moet fysiek ruimte zijn in Nederland voor distributie en Zero Emissie Hubs en in de digitale wereld moet ruim baan worden gemaakt voor de transitie naar een digitale vrachtbrief en een veilige manier van data delen.

Het manifest roept politieke partijen op om te staan voor de logistieke sector. Deze standpunten kunnen de politieke partijen overnemen in hun partijprogramma en meenemen in hun politieke besluitvorming. Je leest er alles over in ons manifest.

TLN Manifest Verkiezingen 2023

Meer weten?

Contact de expert

Caroline Blom

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.