TLN vraagt LNG-regeling bij ministerie van Economische Zaken

TLN pleit bij het ministerie van Economische Zaken voor een regeling voor transportbedrijven die benadeeld zijn door de extreme LNG-prijzen. Bedrijven die op grond van milieuvoordelen zijn overgestapt op LNG, mogen hier niet de dupe van worden.

Diverse lid-bedrijven hebben aan TLN de afgelopen tijd kenbaar gemaakt dat de extreme prijsstijgingen van LNG een rendabele inzet van voertuigen die op deze brandstof rijden onmogelijk maakt. In twee jaar tijd is de prijs van LNG explosief gestegen van 90 eurocent naar € 2,5 per kilogram.

Klimaatambities

In een brief aan het ministerie van Economische Zaken erkent TLN dat in de tijd van klimaatambities het misschien niet zo goed lijkt te passen om subsidie te vragen voor fossiele energie. De branchevereniging heeft echter argumenten om dat nu wel te doen.

Stimuleringsbeleid

Transporteurs die wellicht onder invloed van het stimuleringsbeleid van de overheid zijn overgegaan op LNG en hiermee milieuvoordelen bereiken, dreigen nu van deze positieve keuze de dupe te worden. Daarnaast ziet TLN marktkansen ontstaan voor versnelde ingroei van bio-LNG dat nog voor veel meer CO2-reductuies in het goederenvervoer kan zorgen. Hiervoor zijn voorlopers in de transportsector nodig die geïnvesteerd hebben in LNG-trucks. “De oplopende frustratie van de gedupeerde bedrijven belemmert de ingroeimogelijkheden van goederenwegvervoer op basis van bioLNG,” zo schrijft TLN.

Compensatieregeling

De branchevereniging stelt aan het ministerie een compensatieregeling voor waarmee gedupeerde transportbedrijven kunnen blijven concurreren in de competitieve markt van goederenvervoer over de weg. Daarbij denkt TLN aan een regeling die voorziet in de meerkosten die voortkomen uit extreme LNG-prijzen die niet op grond van de reguliere dieselclausule in rekening kunnen worden gebracht.

Meer weten?

Contact de expert

Roger van Straaten

Beleidsadviseur

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.