TLN wil rechtvaardige tegemoetkoming na overstromingen Limburg

In de nasleep van de hevige overstromingen in Limburg wordt langzaam steeds duidelijker hoe groot de impact van de watersnood is. TLN zet zich samen met andere werkgeversorganisaties in voor een rechtvaardige tegemoetkoming voor getroffen bedrijven.

Hoewel de herstelwerkzaamheden in Limburg nog in volle gang zijn, wordt inmiddels ook vooruit gekeken. Op verzoek van het bedrijfsleven gingen werkgeversorganisaties met het Verbond van Verzekeraars met elkaar in gesprek. “De inzet is een ruimhartige tegemoetkoming voor getroffen bedrijven”, zegt Ed van de Meerendonk, regionaal belangenbehartiger van TLN.

Wet Tegemoetkoming Schade

“Als het goed is zijn bedrijven in meer of mindere mate verzekerd voor schade. Maar verzekeraars dekken niet alle schade. Omdat de regering de overstromingen heeft uitgeroepen tot ramp kunnen ondernemers straks ook via de Wet Tegemoetkoming Schade bij Rampen (WTS) aanspraak maken op een compensatie.” legt Van de Meerendonk uit. “Hoewel die regeling voor bedrijven met directe schade veelal soelaas kan bieden, is dat niet het geval voor bedrijven met indirecte schade, waardoor veel ondernemers niet voor een tegemoetkoming in aanmerking komen.”

Bovenregionaal

Dat terwijl ook die bedrijven wel degelijk schade hebben geleden, aldus Van de Meerendonk: “Samen met onder andere VNO-NCW en MKB-Nederland zetten we ons in om huidige wetgeving ruimer te maken. Denk bijvoorbeeld aan een transporteur van een bierbrouwer, die vanwege de overstromingen niet bij de brouwerij kon komen. Wat ons betreft wordt schade niet toegekend op basis van geografische bepalingen, maar wordt bijvoorbeeld gekeken naar het geleden omzetverlies. Want onze economie is vervlochten en stopt niet bij provinciegrenzen.”

Vervolg

Om te bepalen in welke mate bedrijven getroffen zijn, moet eerst de schade worden bepaald. En dat is niet overal even makkelijk. “Er is nog veel onduidelijk”, legt Van de Meerendonk uit. “Naast de impact, is het soms moeilijk om vast te stellen wát de precieze oorzaak van de schade is, en wat wel of juist niet wordt gedekt door de verzekering. Ook kunnen ondernemers in sommige gevallen een beroep doen op de NOW- en TVL-regeling. Dat is mooi, maar dat maakt het er niet simpeler op. De komende weken moet meer duidelijk worden over de schadeafhandeling en over een mogelijke regeling.”

Ondernemersverhalen

Op verschillende manieren kregen TLN-leden in het gebied met de wateroverlast te maken: als hulpverlener om het water tegen te houden, als onmisbare schakel bij opruimwerkzaamheden én als getroffene. In de volgende editie van ledenblad HUB kijkt TLN met een aantal betrokkenen terug op dagen op de watersnoodramp die Limburg in juli trof.

Meer weten?

Contact de expert

Team juridisch

TLN juristen en advocaten