TLN wil snel duidelijkheid over bakwagens in zero-emissiezones

Vanaf 1 januari 2025 treden de zero-emissie zones in werking. Voor een aantal voertuigcategorieën is er tot 1 januari 2030 een overgangsregeling. Voor EuroVI-bakwagens is in het Klimaatakkoord (2019) vastgelegd dat deze zijn toegestaan tot 1 januari 2030 als zij op kenteken zijn gezet tussen 1-1-2020 en 1-1-2025. Dit is een landelijke, geharmoniseerde afspraak en geldt voor alle zero-emissiezones. Intussen lijkt hierin iets te gaan veranderen.

In het concept-verkeersbesluit zero-emissiezone dat Rotterdam in september 2023 heeft gepubliceerd, staat dat EuroVI-bakwagens tot 1-1-2030 in de zero-emissiezone zijn toegestaan als zij op kenteken zijn gezet tussen 1-1-2017 en 1-1-2025. In reactie hierop heeft TLN aangegeven dit zorgelijk te vinden, onder meer omdat de koplopers die al hebben geïnvesteerd in zero-emissie voertuigen hierdoor mogelijk worden gedupeerd en omdat TLN hecht aan geharmoniseerde regelgeving die in alle zero-emissie zones gelijk is.

Op dit moment zijn er signalen dat ook andere grote gemeenten serieus overwegen het voorbeeld van Rotterdam te gaan volgen. Het belangrijkste argument hiervoor is de congestie op het elektriciteitsnet, een probleem dat ten tijde van het opstellen van Klimaatakkoord niet is benoemd. Ondanks bovengenoemde bezwaren, dringt TLN er bij gemeenten op aan hierover zo snel mogelijk een beslissing te nemen waarbij het vasthouden aan harmonisatie van cruciaal belang is. Snel duidelijkheid is voor ondernemers van het grootste belang om de juiste investeringsbeslissingen te kunnen nemen.

Consequenties

Wanneer gemeenten daadwerkelijk besluiten om de oudere bakwagens toe te laten in hun gemeenten worden op het laatste moment de spelregels veranderd die al sinds 2019 gelden. TLN bespreekt momenteel met de gemeenten en de Rijksoverheid de consequenties van die voorliggende keuze. Ondernemers die op grond van de huidige regels hebben geïnvesteerd, mogen nu niet de dupe worden van onvoorziene veranderingen in wet- en regelgeving.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.