Toegangseisen vrachtwagens zero-emissiezone bekend

Vanaf 2025 moeten alle nieuwe vrachtauto’s en bestelauto’s die een zero-emissiezone in willen, emissievrij aangedreven zijn. Wél geldt er een overgangsregeling voor bestaande vrachtwagens en bestelauto’s. Vanaf 2030 moeten alle voertuigen in de zero-emissies zones volledig emissievrij rijden.

Vanaf 2025 moeten minstens 30 Nederlandse binnensteden emissievrij bevoorraad worden. Bevoorrading van winkels mag in die gebieden dan alleen nog met zero-emissie aangedreven voertuigen plaatsvinden. Dat is afgesproken in het Klimaatakkoord, dat mede door TLN is ondertekend. Vandaag publiceerde staatssecretaris Stientje van Veldhoven onder andere de regels en toegangseisen voor vracht- en bestelauto’s in zero-emissiezones.

Overgangstermijn vrachtauto’s
Vanaf 1 januari 2025 moeten alle nieuwe vrachtwagens in zero-emissie zones (ZE-zone) dus een zero-emissie aandrijving hebben. Er geldt wel een overgangstermijn. Die termijn is afhankelijk van de leeftijd van de trekkende eenheid of van de bakwagen. De leeftijd wordt bepaald op basis van het kenteken op 1 januari 2025: Alleen Euro VI-bakwagens die op dat moment jonger zijn dan 5 jaar en de Euro VI-trekkers die op dat moment jonger zijn dan 8 jaar, hebben tot 1 januari 2030 toegang tot de ZE-zones.

Overgangstermijn bestelauto’s
Ook voor bestelauto’s geldt een overgangstermijn. Zo mogen Euro 5-bestelauto’s tot en met 31 december 2026 een emissievrije-zone inrijden. Euro 6-bestelauto’s zijn tot en met 31 december 2027 uitgezonderd. Ook hier geldt dat alle nieuwe bestelauto’s vanaf 1 januari 2025 een zero-emissie aandrijving moeten hebben.

Zero-emissiezone
De zero-emissiezones moeten nog worden vastgesteld door gemeenten. Hoewel het klimaatakkoord ‘middelgrote zero-emissie zones’ beschrijft, bepalen gemeenten zelf waar de grenzen lopen van het gebied lopen of hoe groot de zone precies wordt. De verwachting is dat veel gemeenten die plannen de komende tijd gaan publiceren. Zij moeten de zones uiterlijk vier jaar vóór de daadwerkelijke inwerkingtreding bekend maken, om ondernemers voldoende tijd te geven om zich hierop voor te bereiden. Bij verschillende gemeenten is TLN nauw betrokken bij de totstandkoming van die plannen.

Uitdagingen
TLN is blij dat de eerste regels door de staatsecretaris zijn gepubliceerd, maar constateert wel dat deze duidelijk lang op zich heeft laten wachten. Voor transportondernemers is het nu van belang dat zij zo snel mogelijk weten waar de grenzen van de zero-emissiezone lopen, zodat zij hun bedrijfsvoering daarop kunnen aanpassen.

Klik hier om de tijdlijn in het groot te bekijken.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs