Toezichthouder wil samenwerking in belang van milieu toestaan

Geen boetes voor bedrijven die willen samenwerken voor een schoner milieu. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) publiceerde vorige week een nieuwe ‘leidraad’ waarin bedrijven meer ruimte krijgen om samen te werken voor milieudoelen.

Die samenwerking kan allerlei vormen aannemen. Transportbedrijven die samen een treinlijn organiseren op Polen. Transporteurs die voor elkaar vrachten ophalen. Tot nu was er vaak sprake van de angst voor de mededingingspolitie (ACM). Vanaf nu werkt dat anders als het gaat om milieuvoordelen, althans als het aan de ACM ligt. Want de leidraad is nog een concept dat nog aan het bedrijfsleven, de Europese Commissie en andere Europese mededingingsautoriteiten moet worden voorgelegd.

Verduurzaming stadslogistiek

TLN is ingenomen met het voornemen van de ACM. Anne-Marie Nelck, secretaris van deelmarkt TLN Distributie: ‘Er zijn al veel initiatieven in de wereld van transport en logistiek waarbij samenwerking noodzakelijk is om de verdere verduurzaming in de stadslogistiek te kunnen realiseren. Of het nu gaat om pakketbezorging, de bouw of afvalinzameling.’

Bang voor boetes

Martijn Snoep, baas van de ACM reageert in de Volkskrant: ‘We hebben gemerkt dat veel bedrijven wel milieuvoordelen denken te kunnen behalen door samen te werken, maar het niet aandurven omdat ze bang zijn voor boetes. Wij zeggen nu: als je te goeder trouw deze nieuwe leidraad volgt, en je blijkt dan toch niet aan alle regeltjes te voldoen, dan leggen wij geen boete op. In zulke gevallen zullen we zeggen: je moet het plan op dit en dit punt aanpassen. Zo denken wij de vrees voor boetes te kunnen wegnemen.’

Tegengeluiden

Er zijn ook tegengeluiden naar aanleiding van dit initiatief van de ACM. Critici vrezen dat het ten koste gaat van eerlijke concurrentie en dat daardoor milieuwinst juist lager uitvalt, meldde Het Financieele Dagblad. Hoogleraar Maarten Pieter van Schinkel spreekt zich fel uit tegen het voornemen. Hij vreest dat een dergelijke aanpak staat voor hogere prijzen tegen minimale milieuwinst.

Meer weten?

Contact de expert

Team Ledendesk

TLN Adviseurs