Transportondernemers vragen Europa meer tijd voor voorbereiding op complexe regels

Het is onverteerbaar dat transportondernemers vanaf 2 februari voorbereid moeten zijn op nieuwe Europese wetgeving terwijl vrijwel alle lidstaten nog vele maanden nodig hebben om richtlijnen om te zetten in Nationale wetgeving. TLN vindt dat de druk van de ketel moet en pleit bij voorkeur voor uitstel, maar minimaal coulance in naleving en controle.

Het gaat met name om de nieuwe detacheringsrichtlijn. Deze richtlijn regelt dat chauffeurs uit een ander EU-land dezelfde beloning krijgen voor hetzelfde werk als hun collega’s in het gastland. TLN constateert dat maar liefst 26 lidstaten nog niet klaar zijn om de richtlijn om te zetten in Nationale wetgeving. Gelijke monniken, gelijke kappen: de voorbereiding van ondernemers en overheden moet hand in hand gaan, vindt TLN.

Lappendeken

Ook is TLN van mening dat alle lidstaten tegelijkertijd klaar moeten zijn met omzetting van de richtlijnen naar nationale wetgeving. Juist met het veelvuldig grensoverschrijdend goederenvervoer is dit van belang. Ze moeten allemaal duidelijkheid geven welk loon betaald moet worden. Anders dreigt een onmogelijke lappendeken aan regelingen. In veel lidstaten is onbekend wat een chauffeur aan loon per uur betaald moet krijgen. Daarnaast is onduidelijk of bepaalde vergoedingen mogen worden meegeteld als loon. Naar het oordeel van TLN moeten lidstaten klare wijn schenken en aangeven welk uurloon een chauffeur betaald moet krijgen. Alleen op die manier geef je ondernemers duidelijkheid. TLN pleit, wat de branchevereniging al eerder heeft gedaan, in dit verband voor een Europees minimumloon.

Duidelijke looninformatie

De detacheringsregeling is bovendien ongelooflijk complex in de uitvoering. Dat is overigens niets nieuws. Het is goed dat het Mobility Package (de naam voor het pakket nieuwe Europese regels) hier duidelijkheid in probeert te scheppen. Uiteindelijk moet het zorgen voor een gelijker speelveld. Daar is TLN voorstander van. Maar zolang de lidstaten de richtlijnen nog niet geïmplementeerd hebben, de handhaving niet op orde is en er geen duidelijke looninformatie per land is te vinden, is de vraag wat er in redelijkheid wordt verwacht van de nieuwe regels en de uitvoerbaarheid daarvan. Het systeem dat vanuit Europa ter beschikking is gekomen waarmee ondernemers de lonen van hun chauffeurs in de verschillende landen moeten registreren, is bijvoorbeeld pas eind januari beschikbaar gekomen.

Kostenstijging

Transportondernemers wijzen erop dat de regels uit het Mobilty Package voor aanzienlijke kostenstijgingen gaan zorgen. De detacheringsregels zullen tot een enorme administratieve rompslomp leiden. Voor internationale transportondernemingen die met tientallen of soms honderden chauffeurs in verschillende landen rijden, zullen er extra administratieve lasten zijn. Ook de verplichte terugkeer van voertuigen – een andere regel uit het Mobility Package – leidt tot extra organisatiekosten en vergroot de kans op leegrijden.

Ledenbericht

Op 29 januari 2022 heeft TLN naar aanleiding van dit nieuwsbericht een ledenbericht gestuurd aan haar leden. Het ledenbericht is hier terug te lezen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.