Uitdagingen en Innovaties in de logistieke vastgoedmarkt

Wie de ontwikkelingen in logistiek vastgoed volgt, ziet dat het enorme tekort aan distributiecentra in Nederland dit jaar aanhoudt. Hierdoor groeit de markt scheef. Daarom pleit TLN voor meer regie en durf om te investeren in ontwikkeling. Ook moet de sector zelf actie ondernemen. ‘Er zijn in logistiek vastgoed grote stappen gezet. Maar de beeldvorming van onze sector kan beter.’ Vastgoedspecialisten Steven Kersbergen en Alphons van Erven geven hun visie.

De vraag naar logistiek vastgoed neemt alsmaar toe. Ondertussen zijn de leegstandcijfers van logistieke centra met minder dan 2 procent historisch laag en de huren hoog. Er wordt te weinig gebouwd door toenemende bouwkosten. Ook bestaat een tekort aan grond die is aangewezen voor logistiek vastgoed.

De vraag is groot

Steven Kersbergen, voorzitter van TLN-cluster Logistiek en logistiek manager bij CTS GROUP, ziet dat de ontwikkeling van distributiecentra veel beter kan. De vraag is immers groot en de toebedeelde ruimte ervoor is schaars. ‘Er is een steeds grotere behoefte om winkels snel te kunnen bevoorraden en om goederen snel bij mensen thuis te laten leveren. De wensen van consumenten om hun online-aankopen zoals apparatuur, boodschappen of medicijnen binnen één dag of nog dezelfde dag te laten leveren zorgt ervoor dat logistiek steeds belangrijker en omvangrijker wordt. En daar is ruimte voor nodig.’

Volgens Kersbergen heeft de branche een intrinsieke behoefte om duurzaam en ‘omgevings-inclusief’ te bouwen. ‘We streven binnen de sector naar de hoogste duurzaamheidsnormen voor de ontwikkeling van nieuwe logistieke distributiecentra. Transport en logistiek spelen een belangrijke rol in de duurzaamheidsambities van onze overheid en Europa. En ook in onze maatschappij door te zorgen dat winkels en supermarkten gevuld zijn of goederen bij mensen thuis afgeleverd worden.’

De sector maakt met robotisering, verduurzaming, milieu en veiligheid grote stappen, stelt Kersbergen. ‘Het lukt alleen met logistiek’ is dan ook door TLN opgezet als campagne om het belang van onze sector voor de maatschappij te benadrukken. Dat is belangrijk omdat er vanuit de overheid, gemeentes en provincies ook hulp nodig is als het gaat om ruimte voor logistiek.’

Analyse

Uit een analyse van overheidsdatabase IBIS, waarin specifieke eigenschappen zoals de grootte van bedrijventerreinen en beschikbare uitgifte worden opgenomen, blijkt dat er nog flink wat ruimte beschikbaar is. De meest recente cijfers, die betrekking hebben op 2021, laten zien dat er nog ruim 10.705 hectare beschikbaar is voor uitgifte. Dit komt neer op 13 procent van het totaal aantal hectare dat ingetekend is als bedrijventerrein. Inmiddels zijn deze data wat verouderd, maar nog altijd richtinggevend.

Ook Alphons van Erven van Rhenus Logistics ziet dat de beeldvorming beter kan in de logistieke sector. Hij is bestuurslid van het TLN-cluster Logistiek. Hij bouwde in Son en Tilburg vanaf 2013 in totaal vijf duurzame panden en de gemeente werkte goed mee. Hij vertelt: ‘Onze sector moet de hand in eigen boezem steken als het gaat om bouw in het verleden. Er was geen aandacht voor de omgeving of de ecologie. Panden waren kwalitatief laagwaardig. Dat is veranderd en daar zijn al heel veel mooie voorbeelden van. De sector denkt nu echt anders over de bouw van logistieke centra en de impact ervan.’

Uit onderzoek van ruimtelijk en economisch onderzoeksbureau Stec Groep blijkt dat Nederlandse distributiecentra driekwart van hun activiteiten voor de Nederlandse markt doen. De rest is voor landen buiten Nederland.

Heeft TLN genoeg aandacht voor de ontwikkeling van logistiek vastgoed? Van Erven: ‘Meer dan voorheen en we hebben hier grote stappen in gezet.’ Maar de buitenwereld ziet logistieke centra nog steeds als ‘die grote dozen’ en dat beeld moet echt veranderen, vindt hij.

‘We zagen die negativiteit over onze sector ook terug in de verschillende verkiezingsprogramma’s. De wereld is gewoon nu anders. Laten we het aantal vierkante meters logistieke centra weer groeien waar het mogelijk is, met aandacht voor de omgeving. De supermarkten en ziekenhuizen moeten bevoorraad blijven worden en ook de onderdelen moeten naar de fabrieken. Onze logistieke sector is heel breed te noemen.’

Dit artikel is reeds gepubliceerd in HUB, hét ledenblad van TLN.
Auteur: Raymond de Jong
Beeld: CTS Group

Meer weten?

Contact de expert

Team communicatie

Communicatie adviseurs & medewerkers

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.