Uitstel infrastructuurprojecten mag niet leiden tot afstel

Minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat heeft besloten 14 wegprojecten en 3 vaarwegenprojecten te pauzeren. Gevolg is dat een bedrag van € 4 miljard, dat eerst beschikbaar was voor uitbreiding van essentiële infrastructuur voor het goederenvervoer over water en de weg, nu besteed wordt aan onderhoud. Hoewel Transport en Logistiek Nederland (TLN) begrip heeft voor het feit dat door de stikstofproblematiek keuzes gemaakt moeten worden, baart de grote hoeveelheid uitgestelde uitbreidingsprojecten TLN ernstig zorgen. Daarnaast zijn veel van de uitgestelde projecten zeer belangrijke corridors voor het goederenvervoer.

Gezien de grote instandhoudingsopgave en de aanhoudende stikstofproblematiek die nieuwe aanleg van infrastructuur ernstig beperkt, acht TLN de verschuiving van budgetten begrijpelijk. Uitstel mag echter niet leiden tot afstel. Voor de bereikbaarheid blijft zowel instandhouding als uitbreiding van het wegennet noodzakelijk. Vorige week nog werd door de Logistieke Alliantie bekendgemaakt dat het goederenvervoer in 2022 € 1,7 miljard schade leed door vertragingen op de Nederlandse infrastructuur.

Zodra er een uitweg voor de stikstofcrisis is, moet de spade zo snel mogelijk in de grond om de knelpunten aan te pakken. Een goede infrastructuur is van essentieel belang voor de logistieke sector om goederen snel en efficiënt te kunnen vervoeren. Alleen al op de A2 tussen Deil en Empel, een traject dat nu op de lijst van pauzeprojecten staat, leed het vrachtverkeer in 2022 € 24,1 miljoen directe vertragingsschade. Samen met aanvullende kosten zoals uitwijkkosten en indirecte kosten, liep de schade voor het vrachtverkeer op dit traject in de vele tientallen miljoenen. Ook op de A1 Barneveld/A30 – knooppunt Hoevelaken, de A15 Papendrecht – Gorinchem en op de A4 Prins Clausplein – knooppunt Benelux worden MIRT-projecten gepauzeerd, terwijl de filekosten voor het vrachtverkeer enorm hoog zijn. Zowel het structureel en planmatig onderhouden van de bestaande verkeersaders, als de aanleg van nieuwe wegen in Nederland is cruciaal om ons land bereikbaar te houden.

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.