Uitstel vrachtwagenheffing mokerslag voor behalen klimaatdoelen

Door de vrachtwagenheffing pas in 2027 in te voeren ontstaat een gat van 750 miljoen euro, bedoeld om de transportsector op tijd te verduurzamen. Daardoor dreigt de sector de klimaatdoelstellingen niet te halen, waarschuwt Transport en Logistiek Nederland (TLN).

“Dit besluit komt volledig uit het niets vallen,” reageert TLN-voorzitter Elisabeth Post. “De terugsluis van de opbrengsten van de vrachtwagenheffing is het fundament van onze duurzaamheidtransitie. Dat werd, in aanloop naar de verkiezingen, ook door veel politieke partijen onderstreept. Maar dat fundament wordt nu met één pennenstreek doorgehaald.”

Mokerslag
De invoering van de vrachtwagenheffing stond gepland op 2024, maar demissionair minister Cora van Nieuwenhuizen liet deze week in een brief aan de Tweede Kamer weten dat de heffing niet vóór 2027 geïmplementeerd kan worden. Een mokerslag voor de duurzaamheidstransitie van de sector transport en logistiek. De opbrengsten van de vrachtwagenheffing – ongeveer 250 miljoen euro per jaar – zouden namelijk gebruikt worden om de sector te helpen in de verduurzamingsopgave. Nu de invoering met minstens drie jaar uit te stellen loopt de sector zeker 750 miljoen euro mis. En dat terwijl de klok doorloopt.

Klimaatakkoord
Doelstellingen in het klimaatakkoord, zoals het emissievrije vervoer in 30 tot 40 binnensteden, komen door dit besluit op losse voet te staan, benadrukt Post: “Bij het opstellen van het klimaatakkoord hebben wij bewezen dat we een ambitieuze sector zijn. Wij willen meewerken aan het verduurzamen van het goederenvervoer, maar dat kunnen we simpelweg niet alleen. Om de klimaatdoelstellingen te halen, hebben samen met het kabinet duidelijke afspraken gemaakt over de invoering van de vrachtwagenheffing en de terugsluis van de opbrengsten. Maar daar trekt de minister nu opeens een streep doorheen. Een nieuw kabinet moet dit gat zo snel mogelijk dichten.”

Subsidie
Op dit moment rijden er slechts 160 trucks met een emissievrije aandrijving in Nederland. Om steden vanaf 2025 emissievrij te bevoorraden zijn zeker 5000 elektrische vrachtwagens nodig, maar zo’n vrachtwagen kost ongeveer drie keer zoveel als een dieseltruck. Met de opbrengsten van de vrachtwagenheffing zouden transportondernemers door middel van subsidie deze grote investeringen gedeeltelijk kunnen financieren.

Vertrouwen
Met dit plotselinge besluit toont de overheid zich geen betrouwbare partner. Uiterst kwalijk, want vertrouwen is cruciaal om de klimaatdoelen te halen, aldus Post: “De uitdagingen waar we gezamenlijk voor staan, zijn groot. En als we die willen halen is duidelijkheid nodig. Duidelijkheid voor de sector, maar bovenal voor ondernemers. Juist nu het bij de formatie zal gaan over het herstel van de economie en het opkrabbelen van het bedrijfsleven na de crisis, zijn vertrouwen en duidelijkheid onmisbaar. Maar beide zijn op dit moment ver te zoeken.”

Meer weten?

Contact de expert

Paul Poppink

Coördinator sector en beleid