Uitwerking bestelauto cruciaal bij nieuwe autobelasting

Het is positief dat verschillende mobiliteitspartijen pleiten voor een systeem van betalen naar gebruik voor iedereen, maar het bedrijfsleven moet niet opdraaien voor de vergroening van het personenverkeer, benadrukt TLN.

Een aantal mobiliteits- en milieupartijen publiceerden vandaag een plan voor de hervorming van de belastingen voor personen- en bestelauto’s. Het plan is erop gericht om vanaf 2030 ‘Betalen naar gebruik’ in te voeren, waarbij vaste belastingen worden vervangen door een bedrag per kilometer. Daarnaast moet dit nieuwe systeem ook de noodzakelijke vergroening van het wagenpark te stimuleren. Daartoe zouden de huidige motorrijtuigenbelasting (MRB) en de BPM voor personen- en bestelauto’s danig op de schop moeten.

Betalen naar gebruik

TLN is al lang voorstander van het invoeren van ‘betalen naar gebruik voor iedereen’. Voor het vrachtverkeer zijn er al plannen voor een vrachtwagenheffing, die het Eurovignet en een deel van de MRB gaat vervangen. Hoewel het goed is dat partijen nu ook voor de andere voertuigcategorieën een plan hebben opgesteld, zou het verhogen van de diesel- en benzineaccijns (met 0,01 en 0,03 cent), logischer zijn, volgens TLN. Dat levert namelijk net zoveel op als de geadviseerde verhoging van de MRB. Bovendien betaalt iedereen dan daadwerkelijk voor het gebruik, en niet voor het bezit van een auto.

Uitwerking bestelauto’s cruciaal

Het is duidelijk dat de hervorming en de vergroening van de autobelastingen geld gaat kosten, vooral van gebruikers van voertuigen met verbrandingsmotoren. Dat is nodig om de ingroei van schone ‘zero emissie’ voertuigen te stimuleren. TLN steunt deze gedachte, maar heeft wel de indruk dat de gebruikers van bestelauto’s in het plan voor een groot deel de vergroening van de personenauto’s gaan financieren. Dat kan niet de bedoeling zijn, onderstreept TLN: de rekening van de vergroening van personenauto’s moet niet bij ondernemers komen te liggen. Daarom is dit een belangrijk punt van aandacht bij de nadere uitwerking voor een nieuw stelsel van belastingen voor personen- en bestelauto’s.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs