Update Boeteregen Verenigd Koninkrijk

Transporteurs werden de afgelopen maanden massaal geconfronteerd met een grote hoeveelheid boetes voor het niet-registeren van voertuigen in het Verenigd Koninkrijk. Het gaat veelal om overtredingen die jaren geleden zijn begaan en met bedragen die kunnen oplopen tot in de tonnen. Naast dat deze boetes geregistreerd kunnen worden bij Transport in Nood, blijkt uit contact tussen TLN en Transport for London dat het zinvol is om in bezwaar te gaan wanneer het voertuig aan de juiste vereisten voldeed.

De boetes worden door de commerciële partij EPC/PLC verstuurd, die namens de Britten de boetes innen. Het gaat bijvoorbeeld om het ontbreken van de registratie om milieuzones binnen te rijden. Doordat boetes jarenlang niet zijn geind, worden sommige bedrijven geconfronteerd met een enorme stapel aan boetes.

“Zelfs als de boetes voor de overtredingen terecht zijn, is het wel belangrijk dat ook de procedures correct gevolgd worden”, zegt Marina Fliers, adviseur ledenservice internationaal van TLN. “Als je ineens een stapel boetes in de brievenbus krijgt, die bij elkaar opgeteld kunnen oplopen tot in de duizenden euro’s, dan geeft dat wel te denken. Bedrijven hebben dus niet de kans gehad om bij een relatief kleine overtreding het gedrag aan te passen.”

“Samen met Transport in Nood zijn er bij een aantal boetes wel vraagtekens en lijken bedrijven onterecht beboet te zijn”, vertelt Fliers. “Met de database kunnen wij in gesprek gaan met de verschillende instanties in het Verenigd Koninkrijk om te kijken hoe deze zeer vervelende situatie kan worden opgelost.” Tot nu toe gaat het om meer dan 9.000 boetes tegen een waarde van €12 miljoen.

Inmiddels is bekend dat de reden voor het vertraagd versturen van de boete is dat het Verenigd Konikrijk sinds de Brexit geen toegang meer heeft tot de Europese Kentekenregisters. Op dit moment wordt door verschillende partijen onderzocht of EPC/PLC wel juridische grondslag heeft om de boetes alsnog te innen.

Uit gesprek met Transport for London blijkt dat zij inmiddels een informatiedienst hebben opgezet waarmee eigenaren van niet in het VK geregistreerde voertuigen zich alsnog kunnen registreren als zij kunnen aantonen dat hun voertuig voldoet aan de relevante regeling. Na ontvangst van registratiebewijs wordt de administratie bijgewerkt, markeren ze het voertuig als conform en zorgen ze ervoor dat het vervolgens zonder betaling in het gebied van de milieuzones kan worden gebruikt. De uitgegeven boetes worden daarmee dan ook ingetrokken.

Het wordt vervoerders geadviseerd om de instructies over de boetes op te volgen als er ten onrechte boetes zijn ontvangen. Indienen van bezwaar kan per kenteken.
Bedrijven kunnen hier alsnog de boetes registreren. Voor vragen over het register kunnen bedrijven vrijblijvend contact opnemen met Transport in Nood via info@transportinnood.nl of 031850719600.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs

De kracht van samenwerken

TLN-lidmaatschap biedt meerwaarde op de belangrijkste thema's, namelijk: digitalisering, duurzaamheid, ketensamenwerking en de ontwikkeling van de arbeidsmarkt. De vereniging werkt er hard aan om regels te laten werken vóór in plaats van tegen ondernemers, draagt bij aan oplossingen voor het tekort aan arbeidskrachten, brengt leden in contact met kundige specialisten en verzamelt en deelt kennis. Ontdek de kracht van samenwerken en sluit je aan bij TLN.