Van Nieuwenhuizen dringt aan op versoepeling regels transportsector

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft gisteren tijdens een overleg met Europese transportministers aangedrongen op maatregelen om de transportsector te ontlasten. De minister verklaarde dat het internationaal transport cruciaal is en wil dat chauffeurs goed ondersteund worden. In voorbereiding op het overleg heeft TLN, in samenwerking met het ministerie van I&W, in kaart gebracht welke knelpunten transportondernemers op dit moment ondervinden.

De minister roept EU-landen op om het goederenvervoer binnen de Europese Unie in stand te houden. Daarnaast vraagt zij ook aandacht voor goede werkomstandigheden voor vrachtwagenchauffeurs, inclusief toegang tot sanitaire voorzieningen. “We hebben nu de oproep gedaan bij benzinestations om in ieder geval de chauffeurs de gelegenheid te geven om van het toilet gebruik te maken”, vertelt de minister in een interview met BNR, “en dat er, bij wijze van spreken, bij een afhaalrestaurant wel iets te eten is.”

Tijdens het overleg is aandacht gevraagd voor de versoepeling van de licentiecontroles van chauffeurs, zoals de code95. Ook pleitten de Europese transportministers voor het instellen van ‘Green Lanes’, voor een goede doorstroming van goederenvervoer bij grensovergangen.

De minister van I&W geeft verder als terugkoppeling dat de Europese Commissie zich flexibel opstelt als lidstaten de regels voor de rij- en rusttijden tijdelijk versoepelen. “De chauffeurs zijn onmisbaar en we moeten de sector waar mogelijk hulp bieden zodat de chauffeurs met zo min mogelijk belemmeringen hun werk kunnen doen”, aldus Van Nieuwenhuizen, “transport van met name primaire goederen zoals voedsel en medicijnen is essentieel om deze crisis het hoofd te bieden.”

Wij hopen onze leden zo snel mogelijk te informeren over welke versoepeling er in de wetgeving en handhaving van rij- en rusttijden komen. TLN blijft kijken naar welke maatregelen de overheid kan nemen om belemmeringen voor de transportsector weg te nemen.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs