Vanaf 2022 alleen nog Euro 6 en elektrische vrachtwagens in milieuzones

Dieselvrachtauto’s met emissieklasse 4 en 5 hebben vanaf 1 januari 2022 geen toegang meer tot de milieuzones in 14 Nederlandse steden. Je moet vanaf deze datum over een vrachtwagen met emissieklasse 6 (Euro 6) of een elektrische vrachtwagen beschikken om de milieuzones nog in te mogen. Er zijn wel een aantal uitzonderingen.

Alle bedrijven die over vrachtwagens beschikken met een lagere emissieklasse dan Euro 6 hebben hierover recent een brief gekregen van de RDW. Op dit moment zijn verschillende categorieën voertuigen vrijgesteld van de eisen die gelden in milieuzones. Deze situatie blijft ongewijzigd van toepassing na 31 december 2021. Voor ondernemers waarvan de voertuigen slechts incidenteel in de milieuzones moeten zijn, blijft de mogelijkheid bestaan om voor vrachtwagens met een lagere euroklasse dan Euro 6 een dagontheffing bij de desbetreffende gemeente aan te vragen. Dit kan maximaal twaalf keer per jaar en dan per kenteken per gemeente.

Tijdelijke ontheffing vanwege langere levertijd Euro 6

In alle gemeenten met een milieuzone kan een tijdelijke ontheffing worden aangevraagd op grond van de langere levertijden voor Euro 6-vrachtauto’s. Voor de exacte voorwaarden, ontheffingen en vrijstellingen kun je kijken op de website van de desbetreffende gemeente.

Gemeenten met milieuzones

Een milieuzone is een gebied waar bepaalde dieselvoertuigen van bepaalde emissieklassen niet mogen komen. Een gemeente kan een milieuzone instellen om de luchtkwaliteit te verbeteren. Op dit moment hebben 13 Nederlandse gemeenten een milieuzone voor dieselvrachtauto’s. Dat zijn: Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht. De gemeente Haarlem voert per 1 januari 2022 een milieuzone voor vrachtauto’s in.

Vragen

Heb je nog vragen over de nieuwe maatregel of verdere informatie over de milieuzones, neem dan contact op met de betreffende gemeente of ga naar www.milieuzones.nl. Leden van TLN kunnen bij vragen contact opnemen met Anne-Marie Nelck via het e-mailadres anelck@tln.nl.

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs