Varkenspest: een reële dreiging

Terwijl alle aandacht uitgaat naar het coronavirus vraagt TLN ook aandacht voor een andere bedreiging voor onze gezondheid: de varkenspest. Varkenspest is al langere tijd een continue bedreiging vanuit Oost- en Zuid-Oost Europa. Op het eerste gezicht lijkt het alleen een zaak van veetransport maar het gaat veel verder dan dat.

In landen als Rusland, Oekraïne, Bulgarije tiert de varkenspest nog altijd welig en ongehinderd onder wilde zwijnen. Er wordt op gejaagd en worsten van gemaakt voor consumptie. Op (vaak kleinere) onafgeschermde boerderijen raken varkens besmet nadat ze in aanraking zijn gekomen met besmette wilde zwijnen. De grens van het varkenspest-besmet gebied loopt ongeveer langs de oostelijke grenzen van Duitsland, Tsjechië en Oostenrijk. Vorig jaar kwam de varkenspest zeer dichtbij toe het de kop opstak onder wilde zwijnen in de Belgische Ardennen. Recent dook de ziekte op in Oost-Duitsland. Kijk hier voor de actuele besmettingshaarden.

Impact Nederland

Voor Nederland zou een uitbraak van de varkenspest desastreuze gevolgen hebben. Het brengt de Nederlandse agrosector – specifiek de varkenssector – een harde klap toe met alle daaraan gerelateerde bedrijfstakken zoals diervoederproducenten, slachterijen et cetera. En uiteraard ook de daaraan gekoppelde transportmarkten. Naast veetransporten worden onder meer ook transporten van diervoeders, mest, gekoelde vleesproducten geraakt.

Verspreiding

De ziekte verspreidt zich hoofdzakelijk door het kopen en eten van producten van besmette dieren en door het achterlaten, weggooien van etensresten op parkeerplaatsen en in bossen (die vervolgens weer door wilde zwijnen worden gegeten). Wilde dieren komen steeds terug naar de plekken waar ze eten kunnen vinden. Producten die het varkenspestvirus dragen, kunnen tot wel 150 dagen een bron van besmetting zijn.

Wat kunnen we doen?

TLN roept alle vervoerders/chauffeurs die (internationaal) reizen op om alert te zijn en geen etensresten achter te laten op parkeerplaatsen. De branchevereniging roept ook leden en contacten uit hun netwerk (medewerkers, charters, etc.) op geen etenswaren uit Centraal­ en Oost-­Europa mee te nemen.

Meer weten?

Contact de expert

Frank van den Eijnden

Deelmarkt secretaris