Veel interesse in TLN-webinar over Mobility Package

Op dinsdag 19 mei organiseerde TLN een webinar over het Mobility Package. Er werd onder meer ingegaan op de nieuwe rij- en rusttijdenwetgeving en de controle van de arbeidstijd die beide dit jaar nog in werking treden. Ook de smart tacho 2 kwam aan bod. Ruim 300 geïnteresseerden keken mee.

Willemijn Westerlaken, European Affairs manager bij TLN, modereerde de webinar. Zij lichtte de aanleiding en het proces van het Mobility Package toe, en vertelde dat het doel van dit pakket is om binnen de EU te komen tot een eerlijke transportmarkt en een doelmatige, uniforme handhaving.

Rij- en rusttijden

Natalie Krul, beleidsadviseur bij TLN, stond daarna onder meer stil bij de wekelijkse rust. Welke regels hieromtrent blijven bestaan, en wat verandert er? Ze besprak onder meer de nieuwe ‘return home’-eis en de aangepaste boot/trein-regeling. Aandacht ging ook uit naar Artikel 12, waarin de uitzondering wegens onvoorziene of uitzonderlijke omstandigheden wordt besproken. Ten slotte vertelde Krul over de nieuwe controlerichtlijn, met betrekking op de maximale arbeidstijd.

Smart tacho 2

Erik Busser, consultant bij TLN, lichtte vervolgens de smart tacho 2 toe. Drie nieuwe functies introduceerde Busser wat uitgebreider: de automatische registratie van een grenspasssage, de toevoeging van de functie ‘laden en/of lossen’ en de uitbreiding van de DSRC-gegevens. Vier momenten zijn volgens Busser belangrijk in relatie tot de smart tacho 2:

– 1 juli 2023: smart tacho 2 verplicht op nieuw geregistreerde voertuigen
– 1 juli 2024: analoge/digitale tacho verplicht vervangen door smart tacho 2 (retrofit)
– 1 juli 2025: smart tacho 1 verplicht vervangen door smart tacho 2 (retrofit)
– 1 juli 2026: smart tacho 2 verplicht op 2,5-3,5 tons voertuigen

Ten slotte vertelde Busser welke verbeteringen van de smart tacho 2 TLN in Brussel heeft voorgesteld, om mogelijke fouten te voorkomen en de omgang met het apparaat voor chauffeurs te vereenvoudigen:

– Een manuele invoer van de dagelijkse en wekelijkse rust
– Invoer van de landcode aan het begin en aan het einde van de dagelijkse werkperiode
– Een betere positie van de smart tacho 2 in de cabine
– Een koppeling om de tachograaf via het dashboard van het voertuig te kunnen bedienen

Meerdere polls

Meerdere polls tijdens de webinar lieten zien dat de aanwezige kijkers veelal werkzaam zijn bij transportbedrijven die (vooral) internationaal rijden, vrijwel niet over 2,5-3,5 tons voertuigen beschikken en middelgroot tot groot in omvang zijn (25 eenheden of meer).

Meer weten?

Contact de expert

Team Internationaal

Adviseurs